Tilmeld til nyhedsbrevTip en venEnglish

Høringssvar: Vedr. udkast til ændring af straffeloven (Udvidet definition af menneskehandel mv.)

25. november 2011 Att.: Justitsministeriet

Rådet finder de foreslåede ændringer i straffeloven generelt egnede til at øge beskyttelsen af børn, der er udsat for menneskehandel, og støtter på den baggrund forslaget.

Rådet har ikke kommentarer til forslaget i øvrigt.

Med venlig hilsen

Lisbeth Zornig Andersen                    Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet                    Sekretariatschef

Logo Vesterbrogade 35
1620 København V
Tlf. 3378 3300
Fax 3378 3301
E-mail: brd@brd.dk
Cookiepolitik