Tilmeld til nyhedsbrevTip en venEnglish
19. december 2007

Afviste asylfamilier med børn skal have opholdstilladelse

Børnerådet har skrevet til Folketinget og til regeringen for at få en hurtig og effektiv forbedring af forholdene for børn i asylsøgende familier i Danmark. Alle afviste asylsøgende børnefamilier, som har været i Danmark i mere end to år skal have opholdstilladelse. Fremover må hele asylfasen maksimalt må vare to år. Hvis ikke der gives asyl, skal staten enten kunne hjemsende de afviste asylsøgende børnefamilier eller give familierne opholdstilladelse efter højst to års ventetid.
Læs mere her
19. november 2007

Børnerådets Årsmøde 2007: Ungdomskriminalitet – hvordan kommer vi videre?

Politikerne ved det, behandlerne ved det, og forskerne ved det: Der skal nye og anderledes løsninger til, hvis vi skal videre i arbejdet med at bekæmpe ungdomskriminaliteten.
Læs mere her
7. november 2007

Regeringen siger: 'Noget for noget' - Børnerådet siger: 'Noget for nogen'

Der er god grund til at interessere sig for børnepolitik i en valgkamp. Børnerådet opfordrer alle politikere med Folketings-ambitioner om at huske børneperspektivet, når der i fremtiden skal træffes beslutninger om væsentlige samfundsforhold.
Læs mere her
10. oktober 2007

Børn er forbrugere – og markedsføringsloven skal overholdes

Børnerådet har med interesse set konklusionerne fra Nordeas undersøgelse af danske teenageres indkomst og forbrug. Undersøgelsen understreger behovet for at sikre børn og unge reel og effektiv beskyttelse mod grænseoverskridende og ulovlig markedsføring.
Læs mere her
1. oktober 2007

Ny undersøgelse: Har skoleelever noget at skulle have sagt?

- ikke hvis man spørger børn i 5. klasser på de danske skoler. En ny undersøgelse fra Børnerådet viser nemlig, at over halvdelen af danske skolebørn i 5. klasse synes, de er for lidt med til at bestemme i skolen. Seks ud af ti børn vil gerne have mere indflydelse og hele 30 pct. ved ikke hvad elevrådet på deres skole arbejder med. 8 pct. af eleverne føler sig sat helt uden for døren.
Læs mere her
30. september 2007

Forældreansvarsloven - en god lov for børn

Pressemeddelelse fra Børnerådet 30. september 2007 Den nye lov om forældreansvar træder i kraft i morgen, mandag d. 1. oktober 2007. Det er en god lov for børn, mener retspræsident og medlem af Børnerådet Birgitte Holmberg Pedersen. Hun peger bl.a. på, at loven giver bedre muligheder for at forhindre, at det er forældrenes sårede følelser, som afgør, hvad der skal ske med børn i skilsmisser.
Læs mere her
1. august 2007

Nye forslag til hvordan børn bliver fysisk aktive

Lov om én times fysisk aktivitet om dagen og generation 100 % cyklist. Det er nogle af de nye forslag til, hvordan børn bliver mere fysisk aktive.
Læs mere her
4. juli 2007

300-timers reglen rammer børn hårdt

Når en familie på kontanthjælp rammes af 300-timers reglen, har det store konsekvenser for de berørte børns sociale og kulturelle muligheder. Børn i familier med få penge har færre venner, de dyrker mindre sport og deltager sjældnere i fritidsaktiviteter. Børnerådet må med baggrund af de undersøgelser, som netop er offentliggjort, gøre opmærksom på, at det kan være svært for kommunerne at sikre de udsatte børns rettigheder.
Læs mere her
25. juni 2007

Nordiske børneråd: Udnævn en FN-udsending til bekæmpelse af vold mod børn

Pressemeddelelse fra Børnerådet, 25. juni 2007 Børnerådet og børneombudsmænd i Norge, Sverige, Island og Finland vil have de nordiske regeringer til at handle aktivt for at beskytte børn, som udsættes for vold. I en fælles henvendelse opfordrer organisationerne de fem landes statsministre til at arbejde for, at FN’s generalforsamling udnævner en særlig udsending til bekæmpelse af vold mod børn.
Læs mere her
10. juni 2007

Ny rapport: Opdragelse 2007

Pressemeddelelse 10. juni 2007 Børnerådet offentliggør i dag en rapport, som viser, at 18 % af danske børn i 11-12 års alderen har været udsat for vold eller er blevet truet med vold af deres forældre. Rapporten udsendes i anledning af 10-årsdagen for Folketingets afskaffelse af revselsesretten d. 10. juni 1997. Jubilæumsdagen markeres i et samarbejde med UNICEF, Børns Vilkår, Red Barnet og Børnerådet.
Læs mere her
14. maj 2007

Undersøg kommunernes håndtering af underretningspligten!

Pressemeddelelse 14. maj 2007 Udsatte børn lades i stikken, fordi kommunerne ikke reagerer på underretninger fra familiemedlemmer, pædagoger og skoler. Det oplever de fire børnerettighedsorganisationer, Red Barnet, Børns Vilkår, Børnerådet og UNICEF, og opfordrer nu i et fælles brev Ankestyrelsen til at undersøge, hvordan kommunerne håndterer underretningspligten.
Læs mere her
9. maj 2007

Balance i børnehøjde

Familie- og arbejdslivskommissionen har offentliggjort sine anbefalinger til, hvordan vi kan få bedre balance mellem familie- og arbejdslivet. Børnerådet mener, at anbefalingerne har strømpile der peger i den rigtige retning.
Læs mere her
10. april 2007

Kommunale besparelser på anbringelsesområdet er en skandale

Læs mere her
15. marts 2007

Børnerådets BørneInfo – Danmarks første hjemmeside til børn om børns rettigheder

Pressemeddelelse 15. marts 2007 Børnerådet offentliggør i dag en ny hjemmeside, som skal hjælpe børn med at kende – og bruge – deres rettigheder på en lang række områder.
Læs mere her
7. marts 2007

Tilbageholdte og fængslede børn og unge har rettigheder

Pressemeddelelse 7. marts 2007 De seneste dages begivenheder har ført til anholdelse og varetægtsfængsling af et stort antal børn og unge. Politi og retsvæsen står midt i en kompliceret og vanskelig situation, hvor mange opgaver skal løses i hast. Børnerådet henstiller til, at det øgede arbejdspres ikke fører til, at hensynet til de tilbageholdte børn og unge tilsidesættes – hverken i kortere eller længere tid.
Læs mere her
23. januar 2007

Ny rapport: Portræt af 5. klasse

Pressemeddelelse 24. januar 2007 Børnerådet offentliggør i dag rapporten "Portræt af 5. klasse". Den er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets nyetablerede Børne- og Ungepanel, som består af ca. 1.100 elever fra 5. klasse fra skoler i hele Danmark.
Læs mere her
Logo Vesterbrogade 35
1620 København V
Tlf. 3378 3300
Fax 3378 3301
E-mail: brd@brd.dk
Cookiepolitik