Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerådet har siden 1998 haft et Børne- og Ungepanel. Vi rekrutterer deltagerne til panelet i grundskolen og følger eleverne i tre år.

Børn og unges holdninger og meninger er fuldstændigt afgørende, når vi i Børnerådet taler børn og unges sag i forsøget på at skabe forandring.

To gange om året besvarer Børne- og Ungepanelet et spørgeskema om deres oplevelser af og holdninger til forskellige emner, som er aktuelle i deres liv eller på den børnefaglige- og politiske dagsorden.

Vi bearbejder svarene fra Børne- og Ungepanelet statistisk og følger op med en række uddybende interview med 15-20 af eleverne. Resultaterne formidles i en række Børneindblik.

Temaer i Børne- og Ungepanelet

I 2016 spurgte vi det foregående panel om risikoadfærd. Her havde vi blandt andet fokus på selvskade, spiseforstyrrelse, mobning og alkohol.

Den første undersøgelse i det nuværende panel handlede blandt andet om viden om rettigheder og oplevelser med vold i hjemmet. Undersøgelsen var en del af en kampagne imod vold mod børn, som Børnerådet lavede i samarbejde med Red Barnet, Børns Villkår og DR. Kampagnen blev financieret af Tryg Fonden.

I 2017 blev Børne- og Ungepanelet spurgt om deres perspektiver på sundhed og om flygtninge og integration med børneøjne. Den senste undersøgelse fra 2018 handler om pres på ungdomslivet.

Læs de seneste undersøgelser fra Børnerådets Børne- og Ungepanel:

Find alle undersøgelser fra Børnerådets Børne- og Ungepanel