Behandling af data fra undersøgelserne

Når Børnerådet gennemfører undersøgelser i Børne- og Ungepanelet og Minibørnepanelet, er alle besvarelser anonyme.


Hvorfor laver vi panelundersøgelser?

Børnerådet er fortaler for børns rettigheder og har til opgave at sikre børnenes stemme i den offentlige debat. Derfor indsamler Børnerådet viden om børns forhold og vilkår i forskellige undersøgelser ved at inddrage børnenes egne perspektiver. Det er blandt andet på denne baggrund, at Børnerådet vurderer og påpeger forhold i samfundet, som har betydning for børns rettigheder og udviklingsmuligheder set i lyset af bestemmelserne og intentionerne i FN’s Børnekonvention.

Hvad er formålet med undersøgelserne?

Børnerådet indsamler data gennem kvantitative spørgeskemaundersøgelser med henblik på at skabe overblik over levevilkår og tendenser blandt børn og unge. Undersøgelserne tager altid udgangspunkt i børnenes perspektiver. Panelundersøgelserne er repræsentative og kan generaliseres til hele landet. Med de nationale undersøgelser i Minibørnepanelet og Børne- og Ungepanelet er det muligt at undersøge både generelle og specifikke forhold og tendenser blandt børn og unge i Danmark.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi spørger børnene om deres oplevelser, holdninger og adfærd inden for de emner, vi undersøger, fx: skoleliv, fritidsliv, sundhed og trivsel. Spørgsmålene tilpasses målgruppen, så de er letforståelige og ikke virker krænkende eller grænseoverskridende. For at sikre dette pilottester vi spørgeskemaet, inden det sendes ud til panelerne.
Deltagerne i panelerne besvarer spørgeskemaet anonymt ved at logge ind på spørgeskemaet med en tilfældig tildelt kode. Børnerådet indsamler derfor ikke oplysninger, der kan identificere fysiske personer i forbindelse med spørgeskemaundersøgelserne. Det eneste, vi kan identificere, er, hvilken skole eller institution de enkelte respondenter kommer fra. Disse data benyttes udelukkende til at analysere repræsentativitet og til at sikre, at undersøgelsen er generaliserbar.

Hvordan behandler og opbevarer vi data?

De indsamlede data opbevares på en sikret server og behandles sikkert og forsvarligt af Børnerådets analysemedarbejdere efter Børnerådets interne retningslinjer for behandling af data. De oplysninger, Børnerådet indsamler, hverken sælges, udlejes eller videregives til tredjepart.

Kvalitative interviews ifm. panelundersøgelserne

I forbindelse med panelundersøgelserne gennemføres interviews med børn og unge fra Børnerådets ambassadørklasser og -børnehaver. Disse ambassadører deltager ikke samtidig i panelerne. Når Børnerådet gennemfører interviews og i den forbindelse behandler personoplysninger, sker det forsvarligt og efter gældende lovgivning om databeskyttelse (Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og Databeskyttelsesloven), og alle interviews anonymiseres. Deltagelse i ambassadørklasser eller -børnehaver er altid frivillig, og vi indhenter informeret og udtrykkeligt samtykke fra alle de børn, som deltager, samt deres forældre.