Børnerådets Minibørnepanel

Børnerådets Minibørnepanel består af børn fra ca. 120 børnehaver fordelt over hele landet.

Gennem Minibørnepanelet giver samfundets yngste deres perspektiv på børnelivet i Danmark. Minibørnepanelet har eksisteret siden 2010, og Børnerådet har blandt andet lavet undersøgelser om børns forventninger til skolestart, indemiljø og medbestemmelse i børnehaven.

Hvordan spørger man børnehavebørn?

Minibørnepanelet besvarer selv et talende spørgeskema, som er et computerprogram, der er designet til denne målgruppe. Programmet læser spørgsmålene højt, børnene lytter og klikker på figurer, der illustrerer svarene.

Undersøgelserne har blandt andet handlet om:

Undersøgelsernes resultater bliver formidlet i udgivelser og artikler fra Børnerådet, i relevante fagblade og andre steder i medierne.

Hvordan er det at være med i Minibørnepanelet?

Hør Daniel Ostenfeld og Pia Teglgaard fortælle om, hvorfor deres institutioner er med i Børnerådets Minibørnepanel:

Daniel Ostenfeld M Playknap 1  Pia Teglgaard 1 M Playknap 1  Pia Teglgaard 2 Med Playknap 1