FN's Børnekonvention er fundamentet for Børnerådets arbejde

I Børnerådet vurderer vi de forhold i samfundet, der har indflydelse på børns rettigheder og udviklingsmuligheder. Når vi kommenterer på ny lovgivning eller vurderer samfundets praksis i forhold til børn og unge i Danmark, gør vi det med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention. I Børnerådet arbejder vi for, at Børnekonventionen bliver indarbejdet i lovgivning og praksis i alle samfundets sektorer.

Hent den fulde udgave af FN's Børnekonvention.

FN's Børnekonvention fastslår, at børn altid skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem. Det er Børnerådets opgave at overvåge og vurdere, om denne og andre bestemmelser i konventionen overholdes i Danmark.

FN's Børnekonvention skal sikre børns rettigheder

Børnekonventionens officielle navn er Konventionen om Barnets Rettigheder. Den er et internationalt sæt af regler, som skal sikre, at børn overalt i verden har samme rettigheder.

FN's Børnekonvention er ikke en lov, som lande kan dømmes og straffes efter. I stedet er den en række retningslinjer, som de enkelte medlemslandes regeringer har pligt til at overholde. Gør landene ikke det, kan de kritiseres af organisationer og FN's Børnekomite.

Børnekonventionen gælder for alle under 18 år i Danmark, uanset hvor i verden de kommer fra. Konventionen tager udgangspunkt i barnets bedste for at sikre:

  • Børns grundlæggende rettigheder, fx mad, sundhed og et sted at bo
  • Børns ret til udvikling, fx skolegang, fritid, leg og information
  • Børns ret til beskyttelse, fx mod krige, vold, misbrug og udnyttelse
  • Børns ret til medbestemmelse, som fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed.

Børnekonventionen blev vedtaget d. 20. november 1989 på FN's generalforsamling. 196 lande i verden har tiltrådt Børnekonventionen, og den er dermed den mest udbredte menneskerettighedstraktat. Ud af FN' s medlemslande er det kun USA, der ikke har tiltrådt konventionen. Danmark tiltrådte Børnekonventionen i 1991 og har derfor pligt til at efterleve konventionen.  

Læs mere om Børnekonventionen og FN's Børnekomité hos The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).