3. rapportering 2005

I 2003 skulle Danmark eksamineres af FN's Børnekomite, men grundet travlhed hos komiteen blev det udskudt til 2005.

Danmarks officielle rapport til FN's Komite for Barnets Rettigheder

Børnerådets rapport til FN's Komite for Barnets Rettigheder 

Børnesyn

'Børneryn' er en rapport, der præsenterer børns syn på, hvad der er godt, og hvad der kan blive bedre for børn i Danmark. 

FN's Børnekomites konkluderende bemærkninger til Danmarks 3. rapport om Børnekonventionen  

Børnekomiteen skriver konkluderende bemærkninger om børns rettigheder i Danmark. Det gør de på baggrund af alle de tilsendte rapporter og en eksamination af repræsentanter for den danske regering.