Høringssvar 2003

17. december 2003
Høringssvar vedr. strafferetsplejeudvalgets betænkning 1431/2003 om straffeprocesuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder.
Læs høringssvaret (pdf).

03. december 2003
Høring over udkast til lovforslag til ændring af lov om social service mv. (Forbedring af ledsagerordningen, præcisering af kvindekrisecentrenes virksomhed og indførelse af hjemmel til at drive døgnhuse mv.).
Læs høringssvaret (pdf).

17. november 2003
Børnerådets høringssvar vedrørende forslag til lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år.
Læs høringssvaret (pdf).

11. november 2003
Børnerådets kommentarer til Socialministeriets forslag om læreplaner i dagtilbud til børn.
Læs høringssvaret (pdf).

11. november 2003
Børnerådets høringssvar om ændring af grænsen mellem spontan abort og dødsfødsel.
Læs høringssvaret (pdf).

02. oktober 2003
Børnerådets kommentarer til Socialministeriets udkast til vejledning om selvstændig handlekommune for anbragte børn samt høring og inddragelse af børn.
Læs høringssvaret (pdf).

25. september 2003
Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om sygeundervisning for elever i folkeskolen og frie grundskoler.
Læs høringssvaret (pdf).

27. august 2003
Høringssvar vedrørende udkast til ny frihedsbekendtgørelse (med udgang til unge idømt ungdomssanktion).
Læs høringssvaret (pdf).

27. august 2003
Høringssvar vedrørende Kommissionens direktivforslag om urimelig handelspraksis.
Læs høringssvaret (pdf).

11. juni 2003
Høring over bekendtgørelse om indhold i børnehaveklassen.
Læs høringssvaret (pdf).

09. april 2003
Høringssvar vedrørende manual for tilsyn med undervisning i dagbehandlingstilbud samt på opholdssteder og døgninstitutioner.
Læs høringssvaret (pdf).

26. marts 2003
Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v., pasloven, og ægteskabsloven.
Læs høringssvaret (pdf).

12. marts 2003
Børnerådets bidrag og synspunkter ved udarbejdelsen af den 3. danske rapport til FN’s Børnekomité.
Læs høringssvaret (pdf).

17. februar 2003
Høringssvar vedrørende vejledning om madordninger mv.
Læs høringssvaret (pdf).

07. februar 2003
Udkast til forslag til lov om ændring af Straffeloven (omskæring af piger).
Læs høringssvaret (pdf).

23. januar 2003
Høring over udkast til ændring af lov om svangerskabsafbrydelse og lov om sterilisation og kastration.
Læs høringssvaret (pdf).

10. januar 2003
Høring om udkast til lovforslag om ændring af lov om social service (frit valg af dagtilbud over kommunegrænser).
Læs høringssvaret (pdf).

10. januar 2003
Høring om udkast til lovforslag om ændring af lov om social service (mulighed for madordninger i børnehaver mod fuld forældrebetaling)
Læs høringssvaret (pdf).

10. januar 2003
Børnerådets kommentarer til forslag om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt lov om social service. (Selvstændig handlekommune for anbragte børn samt høring og inddragelse af børn i sagsbehandlingen).
Læs høringssvaret (pdf).