Høringssvar 2010

18. november 2010
Høringssvar vedr. udkast til nye vejledninger på det sociale område (Afbureaukratisering på det sociale område) med vægten lagt på ”Vejledning nr. 1 om formål og andre generelle bestemmelser i serviceloven” og ”Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier”.
Læs høringssvaret (pdf).

9. november 2010
Vedrørende etableringen af en individuel klagemekanisme i en valgfri protokol til Børnekonventionen.
Læs høringssvaret (pdf).

4. november 2010
Vedrørende gennemførelsen af Danmarks menneskeretlige forpligtelser.
Læs høringssvaret (pdf).

27. oktober 2010
Børnerådets høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens ”Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler mv.”
Læs høringssvaret (pdf).

1. oktober 2010
Børnerådets høringssvar vedrørende forslag til lov om social service (alarm- eller pejlemærkesystemer over for børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne, der er anbragt uden for hjemmet).
Læs høringssvaret (pdf).

10. september 2010
Vedr. høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandling af sager om uledsagede mindreårige udlændinge – opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge og integrationspolitikken, J.nr 10/14944).
Læs høringssvaret (pdf).

12. august 2010
Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.
Læs høringssvaret (pdf).

5. juli 2010
Vedr. udkast til bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver.
Læs høringssvaret (pdf).

5. juli 2010
Vedr. bekendtgørelse om tilskud til uddeling af frugt- og grøntsagsprodukter til børn på undervisningsinstitutioner.
Læs høringssvaret (pdf).

2. juli 2010
Vedr. §§ 25 – 27 i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning.
Læs høringssvaret (pdf).

29. juni 2010
Vedr. udkast til bekendtgørelse om fokus på fravær i de kommunale kvalitetsrapporter.
Læs høringssvaret (pdf).

24. juni 2010
Børnerådets syn på vejledningsområdets nye bekendtgørelser.
Læs høringssvaret (pdf).

18. juni 2010
Vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen.
Læs høringssvaret (pdf).

16. marts 2010
Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven, fleksible frokostordninger).
Læs høringssvaret (pdf).

15. marts 2010
Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år.
Læs høringssvaret (pdf).

11. marts 2010
Vedr. høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge.
Læs høringssvaret (pdf).

12. marts 2010
Vedr. forslag til ændring af lov om folkeskolen etc. (10. klasse på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse).
Læs høringssvaret (pdf).

25. februar 2010
Vedr. forslag til ændring af lov om social service (ny formålsbestemmelse i serviceloven) og vedr. udkast til forslag til lov og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen (Afbureaukratisering).
Læs høringssvaret (pdf).

8. februar 2010
Høringssvar til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (ungdomskriminalitet).
Læs høringssvaret (pdf).

29. januar 2010
Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform).
Læs høringssvaret (pdf).

29. januar 2010
Vedr. forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Friere rammer for placering af fag, hævelse af loft for undervisningstid, ændret og øget klageadgang til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning etc.).
Læs høringssvaret (pdf).

22. januar 2010
Børnerådets syn på lovforslaget om ungdomskriminalitet.
Læs høringssvaret (pdf).