Høringssvar 2012

19. december 2012

Høringssvar: seksualforbrydelser

Vedr. Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

19. december 2012

Høringssvar: specialundervisning i folkeskolen

Vedr. udkast til vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bidstand.

17. december 2012

Høringssvar: bekendtgørelsen om et Børneråd

Vedr. forslag til ændring af Bekendtgørelse om et Børneråd.

26. november 2012

Høringssvar: børnetilskud og børne- og ungeydelse

Vedr. forslag L 84 til lov om ændring af lov om børnetilskud og lov om en børne- og ungeydelse.

07. november 2012

Høringssvar: forbud mod rusmidler i markedsføring rettet mod børn

Høringssvar vedr. ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven samt lov om finansiel virksomhed.

05. november 2012

Høringssvar: salg af tobak og alkohol

Høringssvar vedr. lovudkast angående forslag til ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år.

01. november 2012

Høringssvar: folkeskoleloven

Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen.

26. september 2012

Høringssvar: forebyggelsespakker

Høringssvar vedr. udkast til forebyggelsespakker.

26. september 2012

Høringssvar: dagtilbud

Høringssvar vedr. ændring af dagtilbudsloven.

19. september 2012

Høringssvar: den kommunale tandpleje

Høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven - regelforenkling i den kommunale tandpleje.