Høringssvar 2013

20. december 2013

Høringssvar: udlændingeloven

Ændring af udlændingeloven (ret til fortsat ophold ved ægtefælles død).

20. december 2013

Høringssvar: en tidlig forebyggelse

De forebyggende indsatser samles nu i servicelovens § 11, og med ændringen skal kommunalbestyrelsen vurdere, hvorvidt et barn skal tilbydes en indsats efter § 11, eller hvorvidt der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse (§ 50-undersøgelsen).

09. december 2013

Høringssvar: indfødsret

Høringssvar om dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.

06. december 2013

Høringssvar: HPV-vaccinen

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme (HPV).

05. december 2013

Høringssvar: patientkontorer

Vedr. udkast til bekendtgørelse om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner.

20. november 2013

Høringssvar: børn skal modtage vaccinationer, der indgår i det danske vaccinationsprogram

Børnerådets kommentar til lovforslag om forbedret tilslutning til børne-vaccinationsprogrammet (ændring af sundhedsloven).

19. november 2013

Høringssvar: kvalitetsmodellen

Høringssvar til Bekendtgørelse om socialtilsyn, kvalitetsmodellen.

05. november 2013

Høringssvar: forebyggelsespakke om stoffer

Vedr. udkast til forebyggelsespakke om stoffer.

01. november 2013

Høringssvar: ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienter

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af sundhedsloven (Ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienter etc).

28. oktober 2013

Høringssvar: forebyggelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

Børnerådets kommentar til gennemførelsen af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (forslag om ændring af straffeloven).