Høringssvar 2018

18. januar 2019

Yderligere stramninger på udlændingeområdet rammer børnene

Høring over ændringer der bl.a. medfører ydelsesnedsættelse for forsørgere, loft over antallet af familiesammenføringer og reducering af betydningen af børns selvstændige tilknytning til Danmark i inddragelsessager.

21. december 2018

Børnerådet er bekymret over indførelsen af flere magtmidler over for anbragte børn og unge

Høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge

19. december 2018

Børnerådet efterlyser børnefaglighed i ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat

Høring over bekendtgørelse om forretningsorden for Ungdomskriminalitetsnævnet

18. december 2018

Børn skal beskyttes mod psykisk vold begået af voksne i både hjem, institution og skole

Børnerådets kommentar til forslag til lov om ændring af straffeloven m.fl. (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold)

21. november 2018

Ændring af adoptionsloven skal skabe enklere forløb for børn, der skal adopteres uden deres forældres samtykke

Lov om ændring af adoptionsloven m.fl. - Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke

13. november 2018

Det er positivt, at godtgørelse for krænkelser ikke længere kan bruges af værgen

Børnerådets kommentar til forslag om ændring af værgemålsloven
(Forvaltning af tortgodtgørelse)

19. oktober 2018

Børnerådet støtter forslag om ændring af forældreansvarsloven i sager om forældre, der er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet

Ændring af forældreansvarsloven -Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet.

01. oktober 2018

Indførelsen af et ungdomskriminalitetsnævn risikerer at få store kontraproduktive konsekvenser

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet ved indførelsen af et ungdomskriminalitetsnævn mm.

28. september 2018

Børnerådet kan tilslutte sig forslaget om indhentelse af børneattest

Børnerådets kommentar til udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest i forbindelse med servicelovens §§ 83, 83 a og 86