Høringssvar 2019

18. november 2019

Et flertal af pladserne i Familieretshusets rådgivende udvalg bør øremærkes eksperter på området

Forretningsorden for det rådgivende udvalg i Familieretshuset

12. november 2019

Det strider mod Børnekonventionen, hvis nyfødte mister retten til dansk statsborgerskab

Fortabelse af dansk indfødsret for nyfødte

07. november 2019

Børnerådet bifalder, at der sker en opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system

Opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.

23. oktober 2019

Krav om indhentelse af straffeattester kan bane vej for højere kvalitet på anbringelsesområdet

Ændring af lov om socialtilsyn (Ændring af formålsbestemmelser i vedtægter for fonde, krav om indhentelse af straffeattest og præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn)

16. oktober 2019

Ingen børn, uanset alder, sygdom eller handicap, bør forbigås i lovforslag om midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

Forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

20. september 2019

Børnerådet bifalder afskaffelse af integrationskravet, men efterlyser længere ansøgningsfrist ved familiesammenføring af børn

Afskaffelse af integrationskravet og indførelse af en 3-måneders grænse for ansøgning

14. marts 2019

Omsider kan anbragte børn og unge ikke længere pålægges egenbetaling for deres ophold

Ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børns og unges egenbetaling

24. januar 2019

Placering af enkelte voksne på kriminalforsorgens ungeafdelinger må ikke blive en glidebane

Placering af enkelte 18-årige eller derover på kriminalforsorgens særlige ungeafdelinger