Høringssvar 2022

17. august 2022

Børnerådet bifalder, at der sikres entydig hjemmel til, at sundhedspersoner kan videregive oplysninger til bl.a. politiet uden samtykke ved mistanke om ulovlig omskæring

Børnerådets kommentarer til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

31. marts 2022

Det kræver yderligere tiltag, hvis barnet skal beskyttes i Ungdomskriminalitetsnævnet og i de reaktioner, der gives

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, færdselsloven og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet m.v. - j. nr. 2021-0090-3592

30. marts 2022

Uafhængigheden og kravene til rådsmedlemmernes kompetencer er vægtet højere i det nye udkast til Børnerådets bekendtgørelse

Børnerådets kommentarer til ny høring over udkast til bekendtgørelse om råd på det sociale område

23. marts 2022

Alle børn skal sikres opholdstilladelse efter en genopdragelsesrejse

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om bortfald af opholdstilladelser ved genopdragelsesrejser m.v. og ændring af reglerne om adgang til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus)

04. marts 2022

Effektfuld opsporing, test og screening kræver opfølgende støtte og indsats

Børnerådets kommentarer til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om kommunal indsats for unge under 25 år, lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og lov om kommunale internationale grundskoler (Fremtidigt evaluerings og bedømmelsessystem i folkeskolen mv.).

01. marts 2022

Tortgodtgørelsens endelige størrelse i sager om digitale seksuelle krænkelser bør ikke afhænge af ofrets egen indsats i forhold til kontinuerligt at fremsøge og anmelde eventuelle nye delinger

Børnerådets kommentarer til forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Fastsættelse af ordning for tortgodtgørelse ved digitale seksuelle krænkelser og udvidelse af området for ydelse af krænkelsesgodtgørelse)