Børnerådets udgivelser om børn og unge

Børnerådet udgiver løbende materialer og publikationer, der henvender sig til forskellige faggrupper inden for børne- og ungeområdet.

Seneste udgivelser:

Unges forhold til krop, motion og sundhed (2020)

Unges forhold til krop, motion og sundhed (2020)

Børnerådet har undersøgt unges forhold til krop, motion og fysisk og mental sundhed. Dette Børnefakta præsenterer resultaterne af de unges besvarelser på spørgsmål om kropsopfattelse, kropstilfredshed, fysisk aktivitet, brug af præstationsfremmende midler og risikoadfærd for spiseforstyrrelser. 

Læs Børnerådets Børnefakta: Unges forhold til krop, motion og sundhed

Voksne skal være nærværende – ikke kun i nærheden (2019)

Voksne skal være nærværende – ikke kun i nærheden (2019)

Denne undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel viser, at de fleste børn er glade for at gå i børnehave, og de sætter pris på voksne, der lytter, viser interesse, leger og laver ting med dem. Men børnene oplever samtidig, at de voksne mest laver noget, hvor de ikke er direkte sammen med børnene.

Læs Børnerådets Børneindblik: Voksne skal være nærværende – ikke kun i nærheden

Pres på ungdomslivet (2018)

Pres på ungdomslivet (2018)

Allerede i 8. klasse oplever mange unge et massivt pres fra skolen og samfundet, og de bekymrer sig i alarmerende grad om fremtiden. Børnerådet har i den seneste undersøgelse i Børne- og Ungepanelet sat fokus på et hverdagsliv under pres blandt unge i 8. klasse.

Læs Børnerådets Børneindblik: Pres på ungdomslivet

”Jeg ville ønske, at jeg var mere glad" - De pressede unge trives dårligere end andre unge (2018)

”Jeg ville ønske, at jeg var mere glad" - De pressede unge trives dårligere end andre unge (2018)

Børnerådets seneste undersøgelse viser, at flertallet af de unge allerede i 8. klasse oplever et massivt præstationspres fra skolen og samfundet. Undersøgelsen dokumenterer også, at der er en klar sammenhæng mellem det præstationspres, de unge udsættes for, og den mentale mistrivsel, som rammer flere og flere.

Læs Børnerådets Børneindblik: ”Jeg ville ønske, at jeg var mere glad" - De pressede unge trives dårligere end andre unge

Du kan godt sige til dem, der er ingen forskel mellem os og dem (2017)

Du kan godt sige til dem, der er ingen forskel mellem os og dem (2017)

De sidste par år har Danmark modtaget mange børn, der er flygtet eller blevet familiesammenført. Når børnene har fået opholdstilladelse skal de for alvor prøve kræfter med et dansk hverdagsliv. Det er langtfra let, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet, der stiller skarpt på de første år efter, at børnene og deres familier er ankommet til en kommune.

Læs Børnerådets undersøgelse: ”Du kan godt sige til dem, der er ingen forskel mellem os og dem” 

"Min mor ville have, at vi fik en god uddannelse og et bedre liv" - grønlandske børn i Danmark (2017)

"Min mor ville have, at vi fik en god uddannelse og et bedre liv" - grønlandske børn i Danmark (2017)

I en ny kvalitativ undersøgelse fra Børnerådet fortæller syv grønlandske børn, der er flyttet til Danmark, at det ofte er svært at føle sig inkluderet og at få danske venner. De er stolte af deres grønlandske baggrund, men de oplever også mobning og fordomme på grund af den.

Læs Børnerådets undersøgelse: "Min mor ville have, at vi fik en god uddannelse og et bedre liv" - grønlandske børn fortæller om at være barn i Danmark

Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet (2017)

Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet (2017)

16 pct. af unge i 9. klasse er blevet mobbet på nettet inden for det seneste år, og 15 pct. har udsat andre for digital mobning, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 1.390 elever i 9. klasse. Undersøgelsen viser også, at en del af de unge, der er blevet mobbet på nettet, også selv har mobbet andre online inden for det seneste år.

Læs Børnerådets Børneindblik: "Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet "