Børnerådets udgivelser om børn og unge

Børnerådet udgiver løbende materialer og publikationer, der henvender sig til forskellige faggrupper inden for børne- og ungeområdet.

Seneste udgivelser:

Hør godt efter! Børneinddragelse i kommunerne (2021)

Hør godt efter! Børneinddragelse i kommunerne (2021)

Børn har ret til at blive hørt og inddraget i rammerne for deres liv og hverdag, men der er store forskelle på, hvor meget og hvordan kommunerne inddrager børn i beslutninger og praksis. Bønerådet har i samarbejde med Oxford Research kortlagt kommunernes arbejde og erfaringer med børneinddragelse og indhentet gode eksempler, som kan inspirere til konkrete indsatser.
Rapporten består af to dele, som kan læses her:

Del 1: Hør godt efter! En kortlægning af kommunal børneinddragelse

Del 2: Hør godt efter! 17 kommunale eksempler på børneinddragelse

Unges forhold til krop, motion og sundhed (2020)

Unges forhold til krop, motion og sundhed (2020)

Børnerådet har undersøgt unges forhold til krop, motion og fysisk og mental sundhed. Dette Børnefakta præsenterer resultaterne af de unges besvarelser på spørgsmål om kropsopfattelse, kropstilfredshed, fysisk aktivitet, brug af præstationsfremmende midler og risikoadfærd for spiseforstyrrelser. 

Læs Børnerådets Børnefakta: Unges forhold til krop, motion og sundhed

Voksne skal være nærværende – ikke kun i nærheden (2019)

Voksne skal være nærværende – ikke kun i nærheden (2019)

Denne undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel viser, at de fleste børn er glade for at gå i børnehave, og de sætter pris på voksne, der lytter, viser interesse, leger og laver ting med dem. Men børnene oplever samtidig, at de voksne mest laver noget, hvor de ikke er direkte sammen med børnene.

Læs Børnerådets Børneindblik: Voksne skal være nærværende – ikke kun i nærheden

Pres på ungdomslivet (2018)

Pres på ungdomslivet (2018)

Allerede i 8. klasse oplever mange unge et massivt pres fra skolen og samfundet, og de bekymrer sig i alarmerende grad om fremtiden. Børnerådet har i den seneste undersøgelse i Børne- og Ungepanelet sat fokus på et hverdagsliv under pres blandt unge i 8. klasse.

Læs Børnerådets Børneindblik: Pres på ungdomslivet

”Jeg ville ønske, at jeg var mere glad" - De pressede unge trives dårligere end andre unge (2018)

”Jeg ville ønske, at jeg var mere glad" - De pressede unge trives dårligere end andre unge (2018)

Børnerådets seneste undersøgelse viser, at flertallet af de unge allerede i 8. klasse oplever et massivt præstationspres fra skolen og samfundet. Undersøgelsen dokumenterer også, at der er en klar sammenhæng mellem det præstationspres, de unge udsættes for, og den mentale mistrivsel, som rammer flere og flere.

Læs Børnerådets Børneindblik: ”Jeg ville ønske, at jeg var mere glad" - De pressede unge trives dårligere end andre unge

Du kan godt sige til dem, der er ingen forskel mellem os og dem (2017)

Du kan godt sige til dem, der er ingen forskel mellem os og dem (2017)

De sidste par år har Danmark modtaget mange børn, der er flygtet eller blevet familiesammenført. Når børnene har fået opholdstilladelse skal de for alvor prøve kræfter med et dansk hverdagsliv. Det er langtfra let, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet, der stiller skarpt på de første år efter, at børnene og deres familier er ankommet til en kommune.

Læs Børnerådets undersøgelse: ”Du kan godt sige til dem, der er ingen forskel mellem os og dem”