Undersøgelser 1998

Branderter i børnehøjde

I januar 1998 holdt Red Barnet og Børnerådet en høring om børn og alkohol. På høringen blev sundhedsministerens lovforslag om aldersgrænse for butikssalg af alkohol drøftet. Desuden blev der udvekslet erfaringer og visioner, og forskningsresultater om børn- og unges alkoholforbrug blev præsenteret. "Branderter i børnehøjde" er en opsummering af fakta og samtidig et indlæg i den videre debat om børn- og unges alkoholforbrug.

Læs rapporten. 

Børneperspektiv og børn som informanter

Børn som informanter handler om, hvordan man har beskæftiget sig med børneperspektivet og børn som informanter i litteratur og undersøgelser om børn. I rapporten fokuseres især på metoder i undersøgelser, der har børns almindelige hverdagsliv i familie, institution, skole og fritid som udgangspunkt.

Rapporten er udarbejdet for Børnerådet af Jan Kampmann, lektor ved Roskilde Universitet.

Læs notatet. 

Et skridt på vej - om FN’s børnekonvention i kommunerne

'Et skridt på vej' er en inspirationsbog, skrevet til politikere, forvaltningsmedarbejdere og de mange lærere, pædagoger m.fl., der arbejder med børn og unge.

Bogen indeholder en introduktion til Børnekonventionen og ideer til at komme i gang med at indarbejde konventionen i en egentlig børnepolitik og i praksis: i skoler, dagpasning, klubber og det øvrige fritidsområde. Der er flere eksempler fra forskellige kommuner. Enkelte afsnit i bogen er delvist forældet.

Bogen kan lånes på biblioteket eller købes hos boghandlen.

Børnekonventionen i Danmark

Står der i Børnekonventionen, at børn har ret til medbestemmelse? Hvem kontrollerer, at Børnekonventionen bliver overholdt? For hvem og hvor gælder Børnekonventionen i Danmark? Hvem har ansvar for, at Børnekonventionen bliver virkeliggjort i de danske love og den daglige praksis? Hvordan kan medarbejdere i staten og kommunerne bringe børneperspektivet ind - både for det enkelte barn og for børn som gruppe?

Disse og mange andre spørgsmål bliver besvaret i denne bog, som henvender sig til alle, som møder børn i deres daglige arbejde.

Bogen kan lånes på biblioteket. 

Når jeg får børn, vil jeg aldrig slå dem

Børnerådet, Børns Vilkår og Voldssekretariatet gennemførte i efteråret 1998 en informationskampagne om, at revselsesretten er afskaffet.

Folderen "Når jeg får børn vil jeg aldrig slå dem" blev i den forbindelse sendt til alle forældre med børn mellem 0 og 10 år. Hensigten med folderen er at give forældre nogle tip til en konstruktiv opdragelse uden brug af lussinger, endefuld og klask over fingrene.

Folderen er desværre ikke tilgængelig.

Børn på banen

Børn på banen er en bog med inspiration til, hvordan voksne i højere grad kan inddrage børn i lokale beslutninger, der vedrører børnenes hverdag i skolen, i institutionen, i den politiske debat, når der skal laves legepladser, udtænkes fritidstilbud, by og trafikplanlægges, renoveres skoler og bygges institutioner osv. I bogen beskrives en bred vifte af forskellige metoder til at sikre børn mere indflydelse på deres eget liv.

Bogen kan lånes på biblioteket.