Undersøgelser 2002

Dialog på tværs - Børn og voksne i øjenhøjde - Beskrivelse af en dialogproces (2002)

Dialog på tværs - Børn og voksne i øjenhøjde - Beskrivelse af en dialogproces (2002)

Børnerådets Årsmøde 2002 satte fokus på børns ressourcer og indflydelse. 75 børn og 75 voksne mødtes og diskuterede, med udgangspunkt i den anerkendende metode, livet i skolen og i lokalsamfundet.

Rapporten beskriver den dialogproces, der fandt sted på årsmødet, ligesom den ser nærmere på den anerkendende metode og skitserer overvejelser og reflektioner fra årsmødet.

Læs rapporten

Medbestemmelse i folkeskolen

I folkeskoleloven står der bl.a., at elever skal have indflydelse på undervisningen i skolen, og at de skal være med til at sætte mål for egen læring. Men der er langt fra lovens tekst til den hverdag, som børn oplever. Det viser resultaterne af Børnerådets undersøgelse i Børnepanelet ”Medbestemmelse i folkeskolen”.

Læs rapporten: 'Medbestemmelse i folkeskolen'. 

Børnekonventionen i Danmark

Af Børnerådet

Står der i Børnekonventionen, at børn har ret til medbestemmelse? Hvem kontrollerer, at Børnekonventionen bliver overholdt? For hvem og hvor gælder Børnekonventionen i Danmark? Hvem har ansvar for, at Børnekonventionen bliver virkeliggjort i de danske love og den daglige praksis? Hvordan kan medarbejdere i staten og kommunerne bringe børneperspektivet ind - både for det enkelte barn og for børn som gruppe?

Disse og mange andre spørgsmål bliver besvaret i denne bog, som henvender sig til alle, som møder børn i deres daglige arbejde.

Bogen kan lånes på biblioteket.

Årsberetning og visioner

Årsberetning og visioner

Dialog med børn. Det var et af nøgleordene for Børnerådets arbejde i 2002. I Børnerådets Årsberetning 2002 kan du læse mere om de initiativer, Børnerådet arbejdede med i løbet af året.

Læs'Børnerådets årsberetning og visioner 2002