Undersøgelser 2003

Børn og politik

Unge er interesseret i samfundsforhold, ser en stor værdi i fællesskaber og samarbejde og har personlige mål om at få familie og en god uddannelse. Det viser denne undersøgelse, der samtidig punkterer myten om unge som selvoptagne forbrugere uden sans for andre. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd.

Læs rapporten 'Børn og politik'.

Læs rapporten 'Børn og politik' i kort udgave.

Notat om anbragte børns klagegang

Børn og unge, der er anbragt uden for eget hjem, skal kunne klage over afgørelser, beslutninger og den behandling, voksne udsætter dem for. En arbejdsgruppe i Børnerådet har gennemgået lovgivningen, vurderet praksis, studeret forskningsresultater og haft drøftelser med repræsentanter for professionelle og tidligere anbragte.

Arbejdet har foreløbigt resulteret i dette notat, hvor overvejelser og konkrete anbefalinger præsenteres.

Læs notatet

Notat om børns klagemuligheder

Kan børn klage, når de føler sig uretfærdigt behandlet til en eksamen, eller hvis deres lokale legeplads bliver fjernet, og der i stedet kommer en motorvej? I notatet gøres der rede for lovgivningen inden for en lang række områder - både hvor børn har mulighed for at klage, og hvor der ingen mulighed findes.

Læs notatet

Chat: En del af børns virkelighed

Undersøgelsen kortlægger danske børns chatvaner. Hvor mange børn chatter? Hvorfor chatter man? Og hvad chatter man om, når man går i 7. klasse? Det er nogle af de svar børnepanelrapporten bringer. Undersøgelsen viser, at langt de fleste børn betragter chat som en positiv del af tilværelsen. Rapporten dokumenterer dog også, at chatten kan have en bagside. Undersøgelsen er foretaget af Børnerådet, Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd.

Læs rapporten: 'Chat: en del af børns vikelighed'.

Årsberetning og visioner

Årsberetning og visioner

Børneperspektiv er et af nøgleordene for Børnerådets arbejde. Det er også det gennemgående tema for denne årsberetning, der indeholder syv temaartikler skrevet af Børnerådets medlemmer. I årsberetningen kan du også læse mere om, hvad Børnerådet har beskæftiget sig med i året der gik.

Læs Børnerådets årsberetning 2003