Undersøgelser 2005

Hvad glor du på? - Når børn uden handicap møder børn med handicap

Hvad glor du på? - Når børn uden handicap møder børn med handicap

I denne film møder vi Eddis, der er blind, Simone, der er dværg og Dicte, der er autist samt deres venner og familie.

De fortæller om det første møde med hinanden, om venskaber, familie, samfund og skole - og om forskellen på at have et handicap og ikke have et. De har alle tre gode bud på, hvordan børn med og uden handicap kan mødes på en god måde for alle.

Filmens primære målgruppe er børn og unge i alderen 10-16 år, men filmen kan også ses af voksne, der på den måde kan få et indblik i børns holdninger og tanker om hinanden - med og uden handicap.

Filmen kan lånes på biblioteket. 

Magtanvendelse i folkeskolen - et inspirationshæfte

Center for Ligebehandling af Handicappede og Børnerådet har i samarbejde med Undervisningsministeriet udgivet inspirationshæftet "Magtanvendelse i folkeskolen". Formålet med hæftet er at fortsætte - eller sætte - en debat igang på landets specialskoler og folkeskoler med centerklasser om, hvordan brugen af magt kan mindskes.

Hæftet er blevet til på baggrund af det seminar, som Børnerådet og Center for Ligebehandling af Handicappede afholdte i foråret 2005.

Download hæftet 'Magtanvendelse i folkeskolen'. 

Sundhed i 8. klasse

En undersøgelse af holdninger og vaner blandt 8. klasseeleverne i Børnerådets Børne- og Ungepanel: om krop, vægt og udseende, om mad og motion i skolen.

Læs rapporten 'Sundhed i 8. klasse'.

8. klasses mening om læring og det faglige niveau

500 af eleverne i børne- og ungepanelet har deltaget i en undersøgelse og giver svar på, hvad der er vigtigt at lære, og hvordan de bedst lærer. De siger fx, at efter dansk og matematik er sex, motion og sundhed og kristendom/religion de vigtigste emner i skolen.

Læs rapporten: '8. klasses mening om læring og det faglige niveau'.

Årsberetning

Årsberetning

I 2005 var Danmark til eksamen hos FN's Børnekomité. Forud lå en lang rapporteringsproces. Børnerådet er overbeviste om, at denne proces gør en forskel for børns situation i Danmark. Årsberetning 2005 sætter fokus på processen, dens indhold og resultater. I Årsberetning 2005 kan du også læse mere om, hvad Børnerådet har beskæftiget sig med i året der gik.

Læs Børnerådets årsberetning 2005