Undersøgelser 2006

Rigtigt og forkert - En publikation om unges holdninger

Rigtigt og forkert - En publikation om unges holdninger

Børnerådet har spurgt Børne- og Ungepanelet om deres holdninger til, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert - om tolerance, normer og adfærd, og hvem der påvirker de unge, når de skal finde frem til en holdning.

Undersøgelsen fra Børne- og Ungepanelet indgår i webpublikationen Rigtigt og Forkert, der også indeholder en artikel om teenagegenerationen samt fem portrætinterviews.

Læs publikationen 'Rigtigt og Forkert'. 

En ensom kamp - et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge

En ensom kamp - et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge

I "En ensom kamp" er det børnene, der kommer til orde og giver os et indblik i, hvordan det er at være barn i en familie med få penge. Ni børn, som kommer fra familier med en indkomst på max. 145.000 kr. brutto om året, er blevet interviewet om, hvordan det står til med sundheden og med livet i det hele taget.

"En ensom kamp" er en kort udgave af et afsluttende speciale på Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Download hæftet 'En ensom kamp'. 

Download specialet. 

Mobning og konflikt - en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og konflikt - en undersøgelse i 9. klasse

Skoleledelsen, lærerne og eleverne er ikke klædt godt nok på, når hverdagens konflikter skal løses i skolen. Det viser denne undersøgelse, der også sætter fokus på sammenhængen mellem mobning, konflikter og vold, lærernes håndtering af konflikter i skolen samt elektronisk mobning.

Læs rapporten 'Mobning og konflikt - en undersøgelse af 9. klasse'.

 

9. klasse evaluerer deres skoleliv

9. klasse evaluerer deres skoleliv

Børnerådets Børne- og Ungepanel ser tilbage på de ni år, de har tilbragt i skolen. Undersøgelsen bibringer blandt andet ny viden om elevernes oplevelse af skolelivet, læring i skolen, sammenhæng mellem sociale faktorer og oplevelsen af skolen og giver elevernes eget bud på fremtidens skole.

Læs rapporten '9. klasse evaluerer deres skoleliv'.

På vej til en sundere skole - inspirationshæfte til elevrådet

På vej til en sundere skole - inspirationshæfte til elevrådet

På vej til en sundere skole er et inspirationshæfte til skolernes elevråd. I hæftet er der eksempler på idéer fra nogle af de skoler, som deltog på konferencerne "Sådan får vi en sundere skole", der er opfordringer til elevrådene om at søge samarbejdspartnere og tips og links til at gå den sunde vej.

Download hæftet 'På vej til en sundere skole'.

For ung til at være kriminel - debatindlæg

Debatoplæg fra Børnerådet, der indeholder en række forslag til en bredspektret, socialpædagogisk indsats over for kriminalitetstruede børn og unge. Børnerådets bidrag til en national strategi.

Læs rapporten.

350 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

Børnerådet har spurgt 350 unge fra 9. klasse om deres oplevelser med og holdninger til alkohol og samlet interessante tal og perspektiver i et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældrenes rolle.

De unge fortæller bl.a., at 90% har prøvet at drikke, og 78% har været fulde, at de unge vil forsøge at tage ansvar for deres venner, hvis de bliver for fulde, at de stadig vil bruge forældre som problemløsere, og at de gerne vil have, at deres forældre blander sig i deres alkoholvaner.

Læs oplægget '350 unges forhold til alkohol'. 

Årsberetning og visioner

Årsberetning og visioner

Børnerådets årsrapport 2006 giver dig et overblik over årets initiativer, aktiviteter og publikationer udgivet af rådet. Som noget nyt kan du også læse, hvilke områder Børnerådet vil sætte et særligt fokus på i det kommende år. Børnerådets indsatsområder i 2007 er bl.a. kriminalitet, sundhed og etik, vold mod børn og - som et fast punkt: Børns rettigheder.

Læs Børnerådets årberetning og visioner 2006-2007