Undersøgelser 2013

Børnehavebørn har store forventninger til skolestart

Børnehavebørn har store forventninger til skolestart

En undersøgelse I Børnerådets Minipanel viser, at langt de fleste børnehavebørn – hele 87 % – glæder sig til at starte i skolen. Men for en stor gruppe børn er skolestarten også forbundet med utryghed, usikkerhed og forestillinger om, at skolen både kan være svær, kedelig og et sted, hvor man risikerer at blive drillet.

Læs rapporten: 'Børnehavebørn har store forventninger til skolestart'. 

Rettidig omsorg

Rettidig omsorg

Børnerådet har lavet 16 korte temafilm om tidlig opsporing af omsorgssvigt blandt 6-12-årige. 

De 16 temafilm kan bruges som udgangspunkt for en faglig diskussion og udvikling af nuværende praksis. Formålet er at styrke den enkelte medarbejders beredskab over for børn og inspirere fagprofessionelle til at tale om, hvordan de alene og i fællesskab kan få øje på og handle i forhold til børn, der viser tegn på mistrivsel eller beretter om overgreb og svigt.

Filmene kan ses på YouTube.

Downlaod en pjece om filmene.

Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Nadia og Magnus flytter hjemmefra

En højtlæsningsbog for børn mellem fra 5-7 år. Bogen giver de voksne omkring barnet lejlighed til at tale om de oplevelser og spørgsmål, barnet kan have i forbindelse med sin anbringelse. Bagerst i bogen er der en række forslag til emner, man kan komme ind på under læsning. 

Læs 'Nadia og Magnus flytter hjemmefra'.

Nadia and Magnus are leaving home

Nadia and Magnus are leaving home

A book for children between the age of 5 and 7 to be read aloud by an adult. The book gives you and the adults close to the child the opportunity to talk about the experiences and questions the child might have connected to being placed in care. 

In the back of the book you will find a number of suggested topics which can be useful to talk about whilst reading aloud. (Text and illustrations: Bodil Nyggard). 

Read: 'When Nadia and Magnus are leaving home' 

Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

En undersøgelse, som Børnerådet har foretaget blandt 1.900 skolelever i 7.-10. klasse i Roskilde Kommune, viser, at mange elever på erhvervs- og produktionsskolerne har omfattende mobbeoplevelser med sig fra folkeskolen.

Læs rapporten: 'Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse'.

Videointerview med Børnerådets formand, Per Larsen

PerI et videointerview med Børnerådets formand, fortæller Per Larsen om de mange ambitioner, Børnerådet har for det kommende års arbejde.

Se interviewet