2021

Hør godt efter! Børneinddragelse i kommunerne (2021)

Hør godt efter! Børneinddragelse i kommunerne (2021)

Børn har ret til at blive hørt og inddraget i rammerne for deres liv og hverdag, men der er store forskelle på, hvor meget og hvordan kommunerne inddrager børn i beslutninger og praksis. Bønerådet har i samarbejde med Oxford Research kortlagt kommunernes arbejde og erfaringer med børneinddragelse og indhentet gode eksempler, som kan inspirere til konkrete indsatser.
Rapporten består af to dele, som kan læses her:

Del 1: Hør godt efter! En kortlægning af kommunal børneinddragelse

Del 2: Hør godt efter! 17 kommunale eksempler på børneinddragelse