Materiale om anbringelse

Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge (2017)

Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge (2017)

Rigtig mange af de børn og unge, Børnerådet har talt med i de seneste år, har på et tidspunkt i deres liv været i kontakt med det offentlige system, fordi de eller deres forældre har haft det svært.

Med udgangspunkt i børnenes udmeldinger har Børnerådet samlet en række gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge.

Læs Børnerådets pjece: ”Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge” eller hæng de gode råd op i stort format eller lille format

Frihedsberøvede unge får ikke den hjælp, de har brug for (2015)

Frihedsberøvede unge får ikke den hjælp, de har brug for (2015)

Der skal bedre hjælp og støtte til fra kommunen, hvis frihedsberøvede unge skal have en chance for at komme ud af kriminalitet og videre i livet. Det er et af budskaberne fra Børnerådet i en ny rapport, hvor 53 børn og unge mellem 15 og 19 år fortæller om deres oplevelser med at være frihedsberøvede på sikrede institutioner og i fængsler.

Læs Børnerådets undersøgelse: 'Jeg var faktisk en god dreng engang'.

Når du ikke kan bo derhjemme (8-11 år)

Når du ikke kan bo derhjemme (8-11 år)

Hæftet handler om emner, som fx at blive lyttet til og inddraget i sin egen sag, om at måtte se sin familie, om at have et privatliv og meget mere.

Hæftet er et 'læs-med'-hæfte, som kan læses sammen med barnet den første gang.

Læs: 'Når du ikke kan bo derhjemme (8-11 år)'.

When you cannot live at home (8-11)

When you cannot live at home (8-11)

The booklet deals with topics about being listened to, being involved in one's own case, about being able to se one's family, about privacy and much more. 

The booklet is a 'read-along'-booklet that can be read together with the child. 

Read: 'When you cannot live at home (8-11).

When you cannot live at home (12-17)

When you cannot live at home (12-17)

The booklet deals with topics about being listened to, being involved in one's own case, about being able to se one's family, about privacy and much more. 

Read: 'When you cannot live at home (8-11).

Når du fylder 18 år

Når du fylder 18 år

Dette hæfte er tiltænkt unge på vej ud i efterværn. Det kan med fordel læses af tidligere anbragte over 18 år, der har valgt efterværn fra.

Læs: 'Når du fylder 18 år'.

Nadia og Magnus flytter hjemmefra (2013)

Nadia og Magnus flytter hjemmefra (2013)

En højtlæsningsbog for børn mellem 5 og 7 år. Bogen giver dig de voksne omkring barnet en konkret lejlighed til at tale om de oplevelser og spørgsmål, barnet kan have i forbindelse med sin anbringelse. Bagerst i bogen er der en række forslag til emner, man kan komme ind på undervejs i bogen. (Teks og illustrationer: Bodil Nyggard).

Læs 'Nadia og Magnus flytter hjemmefra'.

Nadia and Magnus are leaving home (2013)

Nadia and Magnus are leaving home (2013)

A book for children between the age of 5 and 7 to be read aloud by an adult. The book gives you and the adults close to the child the opportunity to talk about the experiences and questions the child might have connected to being placed in care. 

In the back of the book you will find a number of suggested topics which can be useful to talk about whilst reading aloud. (Text and illustrations: Bodil Nyggard). 

Read: 'When Nadia and Magnus are leaving home' 

Notat om anbragte børns klagegang (2003)

Børn og unge, der er anbragt uden for eget hjem, skal kunne klage over afgørelser, beslutninger og den behandling, voksne udsætter dem for. En arbejdsgruppe i Børnerådet har gennemgået lovgivningen, vurderet praksis, studeret forskningsresultater og haft drøftelser med repræsentanter for professionelle og tidligere anbragte.

Arbejdet har foreløbigt resulteret i dette notat, hvor overvejelser og konkrete anbefalinger præsenteres.

Læs notatet.