Materiale om skole og uddannele

Pres på ungdomslivet (2018)

Pres på ungdomslivet (2018)

Allerede i 8. klasse oplever mange unge et massivt pres fra skolen og samfundet, og de bekymrer sig i alarmerende grad om fremtiden. Børnerådet har i den seneste undersøgelse i Børne- og Ungepanelet sat fokus på et hverdagsliv under pres blandt unge i 8. klasse.

Læs Børnerådets Børneindblik: Pres på ungdomslivet

”Jeg ville ønske, at jeg var mere glad" - De pressede unge trives dårligere end andre unge (2018)

”Jeg ville ønske, at jeg var mere glad" - De pressede unge trives dårligere end andre unge (2018)

Børnerådets seneste undersøgelse viser, at flertallet af de unge allerede i 8. klasse oplever et massivt præstationspres fra skolen og samfundet. Undersøgelsen dokumenterer også, at der er en klar sammenhæng mellem det præstationspres, de unge udsættes for, og den mentale mistrivsel, som rammer flere og flere.

Læs Børnerådets Børneindblik: ”Jeg ville ønske, at jeg var mere glad" - De pressede unge trives dårligere end andre unge

Elever er bekymrede for folkeskolereformen (2014)

Elever er bekymrede for folkeskolereformen (2014)

I dette nummer af Børneindblik kan du læse om, at ca. fire ud af ti elever i 7. klasse tror, at deres skole bliver dårligere efter folkeskolereformen, mens kun hver sjette tror, at den bliver bedre. Børnene efterspørger mere information om reformen.

Læs Børnerådets Børneindblik: 'Elever er bekymrede for folkeskolereformen'. 

Kys, kærlighed og kønshår: 13-årige vil tale om det (2014)

Kys, kærlighed og kønshår: 13-årige vil tale om det (2014)

En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at en stor gruppe børn i 13-årsalderen ikke har nogen at tale med, når det handler om kroppen, om kærester og om følelser. Det er især drengene, der ikke har en tryg samtalepartner. Undersøgelsen viser også, at fædre ofte er fraværende, når der skal tales om svære emner.

Læs Børnerådets Børneindblik: Kys, kærlighed og kønshår: 13-årige vil tale om det'.

Unge og medier - en pixirapport for børn og unge (2014)

Unge og medier - en pixirapport for børn og unge (2014)

'Pixirapport nr. 2/2014: unge og medier' er anden rapport til eleverne i Børne- og Ungepanelet. Denne udgave handler om elevernes forhold til medier. I rapporten kan du blandt andet læse om de unges mobilvaner, hvor meget tid de bruger på medier, og hvad de gør ved mobning på nettet. Pixirapporten indeholder også diskussionsspørgsmål om medier, som man kan diskutere i klassen.

Læs Pixirapporten: 'Unge og medier'.

Portræt af 7. klasse - en pixirapport til unge (2014)

Portræt af 7. klasse - en pixirapport til unge (2014)

Denne pixirapport tegner et overordnet portræt af 7. klasse. Rapporten er en tilbagemelding til de elever, der svarede på spørgsmålene, og den lægger op til, at man kan diskutere emnerne i klassen. I rapporten kan du læse om elevernes tanker om temaer som skole, familie, fritid, sociale medier, krop og kærester.

Læs pixirapporten 'Portræt af 7. klasse'.

Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse (2013)

En undersøgelse, som Børnerådet har foretaget blandt 1.900 skolelever i 7.-10. klasse i Roskilde Kommune, viser, at mange elever på erhvervs- og produktionsskolerne har omfattende mobbeoplevelser med sig fra folkeskolen.

Læs rapporten 'Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse'.

Skolereform bør sikre mere bevægelse og variation i undervisningen (2013)

En undersøgelse, som Børnerådet har foretaget blandt 1.900 skoleelever i 7.-10. klasse i Roskilde kommune, viser, at elever i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal af dem savner undervisning med fokus på bevægelse og virksomhedsbesøg.

Læs nyhedsnotatet 'Skolereform bør sikre mere bevægelse og variation i undervisningen'.

Børnehavebørn har store forventninger til skolestart (2013)

Børnehavebørn har store forventninger til skolestart (2013)

En undersøgelse I Børnerådets Minipanel viser, at langt de fleste børnehavebørn – hele 87 % – glæder sig til at starte i skolen. Men for en stor gruppe børn er skolestarten også forbundet med utryghed, usikkerhed og forestillinger om, at skolen både kan være svær, kedelig og et sted, hvor man risikerer at blive drillet.

Læs rapporten 'Børnehavebørn har store forventninger til skolestart'. 

Rettidig omsorg (2013)

Rettidig omsorg (2013)

Børnerådet præsenterer her 16 korte film om tidlig opsporing af omsorgssvigt blandt 6-12-årige børn.

Filmene lægger op til debat om de udfordringer, der kan opstå, når man som fx pædagog, lærer, tandlæge eller sundhedsplejerske bliver opmærksom på omsorgssvigt og overgreb.

I filmene giver en række erfarne fagfolk gode råd til, hvordan man kan opfange signaler på omsorgssvigt og til, hvordan man kan handle på signalerne.

Der er også film med fire unge om hvordan deres liv kunne have været anderledes, hvis de forskellige faggrupper havde grebet rettidigt ind.

Filmene henvender sig til alle, der arbejder med børn i 6-12-års-alderen. De kan bruges på uddannelserne og på arbejdspladserne som oplæg til debat og refleksion om, hvordan man som professionel bedst muligt hjælper omsorgssvigtede børn.

Filmene kan ses på YouTube.

Downlaod en pjece om filmene.

Det gode børneliv (2012)

Det gode børneliv (2012)

Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det har Børnerådet spurgt 1.200 børn om. I rapporten kan du læse nogle af de mange spændende, overraskende og rørende svar.

Læs børnepanelrapporten 'Det gode børneliv' 

Indeklima i klasseværelset (2012)

Indeklima i klasseværelset (2012)

Støj, lugte, dårligt lys og temperaturer, der er for høje eller for lave – det er en del af hverdagen i mange danske klasselokaler. Det dårlige indeklima går ud over koncentrationen og børnenes trivsel.

Læs rapporten 'Indeklima i klasseværelset'.

Indeklima og medbestemmelse: en pixirapport for børn (2012)

Indeklima og medbestemmelse: en pixirapport for børn (2012)

Hvad mener børnene om indeklimaet i klasseværelset, og har de en følelse af, at de selv kan gøre noget ved eventuelle problemer?

Læs rapporten 'Indeklima og medbestemmelse'.

Portræt af 4. klasse (2010)

Portræt af 4. klasse (2010)

1.800 børn i 92 4. klasser fordelt over hele landet indgik i Børnerådets Børne- og Ungepanel i 2009-2012. I august 2009 besvarede de et elektronisk spørgeskema fra Børnerådet. Her spurtge vi børnene om deres syn på og oplevelser med en lang række forskellige emner.

I denne rapport tegnes et bredt billede af de 10-11-årige børns oplevelser og erfaringer med livet i skolen, derhjemme i familien, med vennerne, fritiden, livet på nettet osv. .

Læs rapporten 'Portræt af 4. klasse'.

Ung på tværs - i uddannelsesuniverset sammen om de unges muligheder (2010)

Ung på tværs - i uddannelsesuniverset sammen om de unges muligheder (2010)

Børnerådet sætter fokus på de danske ungdomsuddannelser. Vi har samlet en ekspertgruppe af unge med solide erfaringer fra brudte uddannelsesforløb bag sig. Her i hæftet kan du læse om, hvor de mener, der skal ske forandringer. Du kan også læse en række fagfolks bud på, hvor udfordringerne ligger.

Læs debatoplægget 'Unge på Tværs'. 

Tanker fra voksne (2010)

Tanker fra voksne (2010)

Denne publikation fortæller fem eksperter om deres overvejelser på baggrund af Børnerådets panelrapport 'Portræt af 4. klasse.'

Læs rapporten 'Tanker fra voksne'.

Relationen mellem lærere og elever (2009)

Relationen mellem lærere og elever (2009)

De fleste skoleelever har gode relationer til deres lærere, men der er også elever, som oplever at blive ydmyget, forfulgt, truet eller mobbet af lærere. Det viser en ny rapport om relationerne mellem lærere og elever i 7. klasse, som Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, og Børnerådet offentliggør i dag. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.200 elever.

Læs rapporten 'Relationen mellem lærere og elever'.

Mental sundhed - at føle man er noget værd (2009)

Næsten hver fjerde elev i 7. klasse føler sig stresset, har hovedpine eller er trist mindst en gang om ugen. Ny undersøgelse fra Børnerådet peger på trivselsproblemer hos en stor del af eleverne. Børnene selv peger på travle forældre og dårlig stemning i familien som en væsentlig årsag.

Læs rapporten 'Mental sundhed - at føle man er noget værd'.

Børn, køn og ligestilling (2009)

Flere af Børnerådets undersøgelser viser, at ligestillingen mellem kønnene halter både i hjemmet og i skolen. Allerede i 5. klasse slår de traditionelle kønsroller igennem, og pigerne tager oftere del i opvasken og rengøringen end drengene gør.

Læs rapporten 'Børn, køn og ligestilling'.

Om venskab, drilleri og mobning (2009)

Når børn mobber hinanden, mobber de med meget personlige ting. Der mobbes mest i klasseværelset, og der er meget stor forskel på, hvordan de voksne reagerer på pige- og drenge mobning.

Læs rapporten 'Om venskab, drilleri og mobning'.

Klimaforandringer - en pixirapport for børn og unge (2009)

Klimaforandringer - en pixirapport for børn og unge (2009)

Hvad mener 7.-klasseselever om klimadebatten? 228 børn fra en af de generationer, som skal leve med klimaforandringerne, fortæller om deres kendskab og holdning til debatten og om, hvordan de gerne vil inddrages.

Læs pixirapporten 'Klimaforandringer'. 

Forskelligheder og fællesskaber (2008)

Rapporten "Forskelligheder og Fællesskab" peger på, at det er hårdt arbejde at være med i skolens fællesskaber. Hver tredie elev føler sig ofte eller altid anderledes i forhold til deres klassekammerater, og 33 % af danske skolebørn oplever, at de i perioder er nødt til at være en anden end den, de er.

Læs rapporten 'Forskelligheder og fællesskaber'.

Medbestemmelse i skolen (2007)

Har skoleelever noget at skulle have sagt? Ikke hvis man spørger en stor del af børn i 5. klasser på de danske skoler. En ny undersøgelse fra Børnerådet viser nemlig, at over halvdelen af danske skolebørn i 5. klasse synes, de er for lidt med til at bestemme i skolen. Seks ud af ti børn vil gerne have mere indflydelse, og hele 30 pct. ved ikke, hvad elevrådet på deres skole arbejder med. 8 pct. af eleverne føler sig sat helt uden for døren.

Læs undersøgelsens resultater.

Opdragelse (2007)

Børnerådet har spurgt Børne- og Ungepanelet om, hvordan det egentlig går for sig, når far og mor sætter grænser derhjemme. De fleste børn fortæller, at de er trygge ved deres forældres opdragelse. Men der er en gruppe af børn, som bliver slået eller bliver behandlet ydmygende. Undersøgelsen viser, at disse børn også er udsatte på andre områder.

Læs rapporten 'Opdragelse'.

Læs pixerapporten 'Opdragelse' - denne er lavet til de børn, som har deltaget i undersøgelsen.

 

Portræt af 5. klasse (2007)

Portræt af 5. klasse (2007)

Hvordan er det at være barn i 5. klasse, hvad kan børnene lide, hvad er vigtigt for dem, hvad laver de og hvordan har de det?

Denne undersøgelse har givet os ny og spændende viden om, hvordan børn oplever deres hverdag, liv og interesser i Danmark i 2006.

Rapporten giver et unikt indblik i, hvordan børn oplever sig selv, deres familie, venner, fritid og deres sociale liv. Undersøgelsen viser, at børn i 5. klasse er glade og socialt bevidste børn, som især lægger vægt på de nære relationer: Gode venner og en god og sød familie med nærværende voksne er det, som flest børn mener, er vigtige for dem.

Læs rapporten 'Portræt af 5. klasse'.

Faktaark om undersøgelsen 'Portræt af 5. klasse'.

Læs pixirapporten 'Portræt af 5. klasse' - denne er lavet til de børn, som har deltaget i undersøgelsen.

På vej til en sundere skole - inspirationshæfte til elevrådet (2006)

På vej til en sundere skole - inspirationshæfte til elevrådet (2006)

På vej til en sundere skole er et inspirationshæfte til skolernes elevråd. I hæftet er der eksempler på idéer fra nogle af de skoler, som deltog på konferencerne "Sådan får vi en sundere skole", der er opfordringer til elevrådene om at søge samarbejdspartnere og tips og links til at gå den sunde vej.

Download hæftet 'På vej til en sundere skole'.

Rigtigt og forkert - En publikation om unges holdninger (2006)

Rigtigt og forkert - En publikation om unges holdninger (2006)

Børnerådet har spurgt Børne- og Ungepanelet om deres holdninger til, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert - om tolerance, normer og adfærd, og hvem der påvirker de unge, når de skal finde frem til en holdning.

Undersøgelsen fra Børne- og Ungepanelet indgår i webpublikationen Rigtigt og Forkert, der også indeholder en artikel om teenagegenerationen samt fem portrætinterviews.

Læs publikationen 'Rigtigt og Forkert'.

9. klasse evaluerer deres skoleliv (2006)

9. klasse evaluerer deres skoleliv (2006)

Børnerådets Børne- og Ungepanel ser tilbage på de ni år, de har tilbragt i skolen. Undersøgelsen bibringer blandt andet ny viden om elevernes oplevelse af skolelivet, læring i skolen, sammenhæng mellem sociale faktorer og oplevelsen af skolen og giver elevernes eget bud på fremtidens skole.

Læs rapporten '9. klasse evaluerer deres skoleliv'.

Mobning og konflikt - en undersøgelse i 9. klasse (2006)

Mobning og konflikt - en undersøgelse i 9. klasse (2006)

Skoleledelsen, lærerne og eleverne er ikke klædt godt nok på, når hverdagens konflikter skal løses i skolen. Det viser denne undersøgelse, der også sætter fokus på sammenhængen mellem mobning, konflikter og vold, lærernes håndtering af konflikter i skolen samt elektronisk mobning.

Læs rapporten 'Mobning og konflikt - en undersøgelse af 9. klasse'.

 

8. klasses mening om læring og det faglige niveau (2005)

500 af eleverne i børne- og ungepanelet har deltaget i en undersøgelse og giver svar på, hvad der er vigtigt at lære, og hvordan de bedst lærer. De siger fx, at efter dansk og matematik er sex, motion og sundhed og kristendom/religion de vigtigste emner i skolen.

Læs rapporten '8. klasses mening om læring og det faglige niveau'.

Magtanvendelse i folkeskolen - et inspirationshæfte (2005)

Magtanvendelse i folkeskolen - et inspirationshæfte (2005)

Center for Ligebehandling af Handicappede og Børnerådet har i samarbejde med Undervisningsministeriet udgivet inspirationshæftet "Magtanvendelse i folkeskolen".

Formålet med hæftet er at fortsætte - eller sætte - en debat igang på landets specialskoler og folkeskoler med centerklasser om, hvordan brugen af magt kan mindskes.

Hæftet er blevet til på baggrund af det seminar, som Børnerådet og Center for Ligebehandling af Handicappede afholdte i foråret 2005.

Download hæftet 'Magtanvendelse i folkeskolen'. 

Hvad glor du på? - Når børn uden handicap møder børn med handicap (2005)

Hvad glor du på? - Når børn uden handicap møder børn med handicap (2005)

I denne film møder vi Eddis, der er blind, Simone, der er dværg og Dicte, der er autist samt deres venner og familie.

De fortæller om det første møde med hinanden, om venskaber, familie, samfund og skole - og om forskellen på at have et handicap og ikke have et. De har alle tre gode bud på, hvordan børn med og uden handicap kan mødes på en god måde for alle.


Filmens primære målgruppe er børn og unge i alderen 10-16 år, men filmen kan også ses af voksne, der på den måde kan få et indblik i børns holdninger og tanker om hinanden - med og uden handicap.

Filmen kan lånes på biblioteket. 

Sundhed i 8. klasse (2005)

En undersøgelse af holdninger og vaner blandt 8. klasseeleverne i Børnerådets Børne- og Ungepanel: om krop, vægt og udseende, om mad og motion i skolen.

Læs rapporten 'Sundhed i 8. klasse'.

Mobning 2004 - En undersøgelse i 7. klasse (2004)

Færre børn bliver mobbet i skolen i dag end for fem år siden. Men den gruppe af børn, der bliver mobbet ofte, er desværre ikke blevet mindre. Ca. hver 5. elev har på et tidspunkt i sin skoletid følt sig mobbet af en lærer. Og forældrenes attitude og omtale af andre mennesker har stor betydning for, hvor meget deres børn mobber andre. Det viser Børnerådets og DCUM's undersøgelse.

Læs rapporten 'Mobning'.

Læs rapporten 'Mobning' i kort udgave.

Chat: en del af børns virkelighed (2003)

Undersøgelsen kortlægger danske børns chatvaner. Hvor mange børn chatter? Hvorfor chatter man? Og hvad chatter man om, når man går i 7. klasse? Det er nogle af de svar børnepanelrapporten bringer. Undersøgelsen viser, at langt de fleste børn betragter chat som en positiv del af tilværelsen. Rapporten dokumenterer dog også, at chatten kan have en bagside. Undersøgelsen er foretaget af Børnerådet, Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd.

Læs rapporten 'Chat: en del af børns vikelighed'.

Teenagere og alkohol (2003)

Over halvdelen af eleverne i 7. klasse har haft deres alkoholdebut. Så snart man har haft sin alkoholdebut, forbinder man alkohol med noget positivt. De unge ønsker, at forældrene spiller en aktiv rolle - både som regelsættere og som rollemodeller. Det viser Børnerådets undersøgelse fra Børne- & Ungepanelet "Teenagere og alkohol".

Læs rapporten 'Teenagere og alkohol'.

Læs rapporten 'Teenagere og alkohol' i kort udgave.

Børn og politik (2003)

Unge er interesseret i samfundsforhold, ser en stor værdi i fællesskaber og samarbejde og har personlige mål om at få familie og en god uddannelse. Det viser denne undersøgelse, der samtidig punkterer myten om unge som selvoptagne forbrugere uden sans for andre. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd.

Læs rapporten 'Børn og politik'.

Læs rapporten 'Børn og politik' i kort udgave.

Medbestemmelse i folkeskolen (2002)

I folkeskoleloven står der bl.a., at elever skal have indflydelse på undervisningen i skolen, og at de skal være med til at sætte mål for egen læring. Men der er langt fra lovens tekst til den hverdag, som børn oplever. Det viser resultaterne af Børnerådets undersøgelse i Børnepanelet ”Medbestemmelse i folkeskolen”.

Læs rapporten 'Medbestemmelse i folkeskolen.

Nul tobak til unge (2001)

Børnerådets Børnepanel vil have salg af tobak til unge under 15 år forbudt. Børn skal være fri for røg i skolen. 70% mener, at det skal være forbudt at sælge tobak til unge under 15 år og hele 35% mener at det skal forbydes ved lov. Heldigvis har kun to ud af 10 elever i panelklasserne prøvet at ryge. Og de elever, der har prøvet at ryge, er ikke mere positive over for salg af tobak til unge end de elever, der ingen erfaringer har med tobak.

Læs notatet 'Nul tobak til unge'.

Det er ikke rummet som sådan, der er rart - om børns fysiske skolemiljø (2000)

Hver tredje barn i 6. klasse synes ikke, at deres klasseværelse er et rart rum, og skolens toiletter er så ”klamme”, at hver fjerde barn slet ikke går på toilettet i skoletiden. Det er nogle af resultaterne af Børnerådets og DPU’s undersøgelse af børns skolemiljø.

Læs rapporten 'Det er ikke rummet som sådan, der er rart'.

På sporet af 5. klasse (2000)

Med denne undersøgelse har vi forsøgt at lære panelet og dermed 5. klasses børn at kende. Resultaterne af undersøgelsen er fyldt af spor, der både skærper og tilfredsstiller nysgerrigheden. Resultaterne er samlet i rapporten "På sporet af 5. klasse".

Læs rapporten 'På sporet af 5. klasse'.

Mobbedreng (1999)

Mobbedreng er skrevet til skolefolk, som gerne vil gøre noget ved grove drillerier. Bogen indeholder 108 sider med skolereportager, personlige fortællinger, mobbeteori, mobbetal og historier om mobbekampagner i Norge og Sverige. I bogen er der indlagt en CD med mobbesangen 'Når du er færdig med at grine'.

Bogen kan lånes på biblioteket eller købes hos boghandlen.

Børn på banen (1998)

Børn på banen er en bog med inspiration til, hvordan voksne i højere grad kan inddrage børn i lokale beslutninger, der vedrører børnenes hverdag i skolen, i institutionen, i den politiske debat, når der skal laves legepladser, udtænkes fritidstilbud, by og trafikplanlægges, renoveres skoler og bygges institutioner osv. I bogen beskrives en bred vifte af forskellige metoder til at sikre børn mere indflydelse på deres eget liv.

Bogen kan lånes på biblioteket.

Fortrolighedsrummet - om børns ret til fortrolighed (1997)

Om at lære at håndtere fortrolige samtaler med børn der har problemer i hjemmet eller i skolen.  

Bogen kan lånes på biblioteket eller købes hos boghandlen.