Nyheder fra Børnerådet marts 2022

30-03-2022

Jobopslag: Børnerådet søger en konsulent i børneinddragelse

Børnerådet søger en erfaren konsulent i børneinddragelse, der kan være med til at udvikle nye måder at arbejde med børneinddragelse på. Vores nye kollega kommer både til at være i direkte dialog med børn og unge og til at spille ind i rådets strategiske arbejde. Vi søger en, der er rutineret i at tage et børneperspektiv og kan omsætte sin erfaring med kvalitative metoder, analyse og projektledelse ind i en politisk kontekst. Der er ansøgningsfrist den 8. april 2022 kl. 12.00.

Læs hele jobopslaget

Debatindlæg: Når forældre svigter, er barnets rettigheder vigtigere end forældremyndigheden

Forældreansvarsloven er ikke fulgt med tiden og trænger til at blive opdateret. Barnet er ikke længere et appendix til forældrene – det er et selvstændigt individ med egne rettigheder. Og barnets rettigheder bør trumfe forældremyndigheden, når forældre misligholder deres pligter. Derfor bakker Børnerådet op om forslaget om to døgns helle til børn på krisecentre, lyder budskabet fra Børnerådets formand Agi Csonka i et debatindlæg bragt i Altinget:Børn den 4. marts 2022.

Læs hele indlægget


Debatindlæg: Tre børneorganisationer: Lovforslag beskytter ikke børn mod vold

Regeringen vil med et nyt lovforslag, sikre tryghed og trivsel for børn i indvandrerfamilier. Selvom intentionen er positiv, vil lovforslaget vil virke stik modsat og sætte børn, der har været udsat for voldelig og kontrollerende opdragelse, i endnu mere udsatte positioner, skriver Agi Csonka, Janne Tynell og Lena Søgaard på vegne af Børnerådet, Red Barnet og Børnesagens Fællesråd i et fælles debatindlæg bragt i Altinget:Børn den 26. januar 2022.

Læs hele indlægget


Fire nye film viser eksempler på vellykket børneinddragelse i danske kommuner

Med fire nye film præsenterer vi eksempler på vellykket børneinddragelse i danske kommuner med udgangspunkt i de former for børneinddragelse, som vores rapport HØR GODT EFTER! Introducerer: børn som politikudviklere, børn som informanter, børn som rådgivere og børn som praksisudviklere.

Læs mere og se de fire film her


Ny video på Børneportalen om krop og seksualitet

En ny explainervideo fra Børnerådet møder børn og unge i den usikkerhed, der ofte kan være forbundet med krop og seksualitet i teenageårene. Videoen forklarer på en forståelig måde, hvilke rettigheder børn og unge har i forhold til deres krop og seksualitet. Brug videoen i undervisningen eller til at starte en snak med et barn eller en ung om retten til at være den man er og retten til at bestemme over sin egen krop.

Se videoen på Børneportalen

Formanden mener: om surrogatmoderskab

Hvert år kommer cirka 200 børn til Danmark, som er født af en rugemor og dermed er resultat af surrogatmoderarrangement i udlandet. Tallet er stigende, og vi kan ikke længere ignorere de problematikker, der følger med. Der er mange etiske og juridiske dilemmaer forbundet med surrogatmoderskab, og lovgivningen er ofte til debat i medierne. På trods af dette og på trods af, at der er sket meget inden for fertilitetsbehandling og familiestrukturer, er lovgivningen på området ikke blevet ændret i mange år. Det tyder dog på, at der er en bevægelse i gang. I oktober 2020 blev der for eksempel fremsat et beslutningsforslag om, at surrogatmoderskab skulle legaliseres i Danmark efter canadisk forbillede. I november 2020 slog Højesteret fast, at en del af den danske lovgivning på området ikke lever op til praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og inden længe skal Folketinget behandle et borgerforslag om rettigheder for medfædre, der ligeledes rejser spørgsmålet om surrogatmoderskab.

Surrogatmoderarrangementer kan findes i mange former, men generelt kan man inddele dem efter, om de er altruistiske eller kommercielle. Ved altruistisk surrogatmoderskab kompenseres surrogatmoderen ikke økonomisk, og ofte er hun en ven af eller i familie med de tiltænkte forældre. Ved kommercielt surrogatmoderskab får surrogatmoderen betaling.

I Børnerådet mener vi ikke, at den danske lovgivning på området i tilstrækkelig grad tager hensyn til barnet og barnets rettigheder efter Børnekonventionen. Derfor efterlyser vi politisk debat og handling, der sikrer en gennemgribende regulering af området, hvor børneperspektivet kommer i første række. Vi skal beskytte alle børn mod at blive handelsvarer, samtidig med at vi beskytter de enkelte børn, der allerede er blevet født af en rugemor. Selvom der har været en økonomisk transaktion, må barnet aldrig blive den, der bøder for forældrenes gerninger. Systemet er imidlertid på nuværende tidspunkt så ureguleret, at der reelt foregår handel med børn. Det skal vi forhindre ved at revurdere lovgivningen og ved at tage stilling til de mange komplicerede sundhedsfaglige, juridiske og etiske problemstillinger, der opstår i relation til surrogatmoderskab.

Læs mere om Børnerådets holdning og anbefalinger om surrogatmoderskab her


Seneste høringssvar fra Børnerådet

Alle børn skal sikres opholdstilladelse efter en genopdragelsesrejse
Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Effektfuld opsporing, test og screening kræver opfølgende støtte og indsats
Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Tortgodtgørelsens endelige størrelse i sager om digitale seksuelle krænkelser bør ikke afhænge af ofrets egen indsats i forhold til kontinuerligt at fremsøge og anmelde eventuelle nye delinger
Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Ankestyrelsen skal have bedre muligheder for at følge op på Danmarkskortet, så retssikkerheden i kommunerne kan forbedres
Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Hensynet til barnets bedste skal komme i første række, når man overvejer frakendelse af barnets danske statsborgerskab
Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

De foreslåede ændringer i Børnerådets bekendtgørelse kan stække rådets uafhængighed, og der stilles ikke tilstrækkelige krav til rådsmedlemmernes kvalifikationer
Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Straffeloven beskytter ikke børn mod at blive købt og solgt
Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger