Nyheder 2008

03. december 2008

Omskæring – lad drengene bestemme selv

Debatindlæg bragt i Politiken d. 3. december 2008 om Børnerådets holdning til omskæring af drenge.

06. november 2008

Børn af fængslede – konference afholdt den 25. november

I Danmark har mellem 4000 og 7000 børn en forælder, der sidder i fængsel. Foreningen SAVN, Børnerådet og Institut for Menneskerettigheder inviterer til konference om, hvordan disse børns forhold kan forbedres.

06. oktober 2008

Forældreansvar for børns kriminalitet er skadelig for de mest udsatte familier

Et flertal af medlemmerne i justitsministerens kommission vedrørende ungdomskriminalitet går ind for, at forældre skal hæfte for deres børns kriminalitet. Men der er ingen evidens for at sanktioner mod forældrene vil føre til faldende kriminalitet - tværtimod.

10. september 2008

Forsøget i CERN - hvordan taler man med børn om Big Bang og risikoen for sorte huller?

I dag starter CERN det forsøg, som af nogle bliver kaldt Big Bang-forsøget. Kritikere af forsøget hævder, at forsøget kan medføre Jordens undergang. Mediernes omtale af dette skræmmende scenarie virker stærkt på børn. Forældre, lærere og pædagoger er usikre på, hvordan de skal forholde sig til forsøget og den risiko, man taler om i forbindelse med det. Børnerådet giver her en række råd til voksne om, hvordan de kan forholde sig.

16. maj 2008

Mærker for livet - nyt undervisningsmateriale om piercinger, tatoveringer og meget mere!

Børnerådet og Det Etiske Råd har lavet et undervisningshæfte, som stiller skarpt på "indgreb i børns og unges kroppe, indgreb, som ikke tjener et medicinsk formål" - eller mærker for livet, som vi har kaldt det. Debatten tager afsæt i tre slags mærker for livet: tatovering, piercing og omskæring.

29. april 2008

Børn og unge på banen - Børnerådet har holdt konference om involvering af børn og unge

Mandag d. 5. maj holdt Børnerådet konference om, hvordan vi kan få børn og unge med i demokratiet som aktive medborgere.

25. april 2008

Børnerådets årsrapport 2007

Velfærdsministeriet har netop godkendt Børnerådets årsrapport. I rapporten fremlægger Børnerådet økonomiske nøgletal og redegør for årets aktiviteter.

27. marts 2008

Sammen mod mobning: Stor kampagne skal øge børns trivsel

Fredag den 28. marts lyder startskuddet til den nationale kampagne "Sammen mod mobning – for trivsel, tolerance og tryghed."

13. marts 2008

Notat om gennemgang af de kommunale børne- og ungepolitikker

Der er god plads til forbedringer, når det gælder kommunernes fokus på indsatsen for at hjælpe unge, der har begået kriminalitet. Det viser Børnerådets gennemgang af de sammenhængende børne- og ungepolitikker.

07. marts 2008

Børnerådet beder minister se nærmere på aldersgrænser for intim-piercinger

Børnerådet og Det Etiske Råd opfordrer minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, til at overveje, om det skal forbydes at intim-pierce børn og unge under 18 år.