Nyheder 2017

14. november 2017

Folkeskolen skal have eleverne i centrum

Forestil dig en folkeskole, hvor alle elever trives og bliver udfordret fagligt. Forestil dig en folkeskole, hvor der er miljø og rammer, som giver optimale vilkår for udvikling. Forestil dig en folkeskole, hvor inddragelse og fællesskab er værdierne. Det er den folkeskole, vi ønsker. Men det er ikke altid den folkeskole, vi oplever.

12. oktober 2017

En 1-års fødselsdag, som ikke skal fejres!

For et år siden indførte et flertal i Folketinget kontanthjælpsloft og 225-timersreglen. Mere end 62.000 børn er havnet i fattigdom af den grund. Dertil kommer et stort antal børn, som lever i fattigdom på grund af integrationsydelsen. Det er en voldsom stigning i børnefattigdommen i Danmark. Folketinget diskuterer lige nu nye nedskæringer i overførselsindkomsterne, herunder forringelse af børnechecken. I stedet bør de diskutere, hvad der skal gøres for at nedbringe børnefattigdommen markant. 1-års fødselsdagen bør være den sidste for de ydelser, der skaber alvorlig børnefattigdom i Danmark.

22. september 2017

Tvang i psykiatrien skal forklares for børn og unge

Nyt informationsmateriale om tvang er på vej ud til børn og unge i psykiatrien. De efterspørger selv mere viden om tvang, viser en tidligere undersøgelse fra Børnerådet. Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Børnerådet og Psykiatrifonden.

20. september 2017

Børneflygtninge kæmper med at blive en del af fællesskabet

De sidste par år har Danmark modtaget mange børn, der er flygtet eller blevet familiesammenført, blandt andet som følge af mange års krig i Syrien. Når børnene har fået opholdstilladelse skal de for alvor prøve kræfter med et dansk hverdagsliv. Det er langtfra let, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet, der stiller skarpt på de første år efter, at børnene og deres familier er ankommet til en kommune.

17. september 2017

Børns lyst til at hjælpe flygtningebørn hænger sammen med deres forældres holdninger og socioøkonomiske baggrund

Børn med forældre, der er positive i forhold til flygtninge, og børn fra socialt og økonomisk dårligt stillede familier, er mest parate til at hjælpe børn, der er flygtet med at falde til. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 3.700 børn i 7. klasse. Undersøgelsen viser også, at børn, der er flygtet eller familiesammenført, har dårligere handlekompetencer, end andre børn.

15. september 2017

Den danske regering står skoleret for FN’s Børnekomité

I efteråret 2016 sendte Unicef Danmark, Danske Handicaporganisationer, Børnesagens Fællesråd, Børnerådet og en række andre organisationer en lang liste med anbefalinger om danske børns rettigheder afsted til FN’s Børnekomité i Genève. I dag er den danske regering blevet eksamineret af komitéen i Danmarks indsats for børns rettigheder.

09. september 2017

Grønlandske børn i Danmark står ofte uden for danske fællesskaber

I en ny kvalitativ undersøgelse fra Børnerådet fortæller syv grønlandske børn, der er flyttet til Danmark, at det ofte er svært at føle sig inkluderet og at få danske venner. De er stolte af deres grønlandske baggrund, men de oplever også mobning og fordomme på grund af den.

07. september 2017

Annette Juul Lund stopper som sekretariatschef i Børnerådet

Annette Juul Lund har været øverste daglige leder af Børnerådet siden 2006. Hun stopper efter eget ønske ved udgangen af september for at komme sig efter en længere sygdomsperiode.

20. august 2017

Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet

16 pct. af unge i 9. klasse er blevet mobbet på nettet inden for det seneste år, og 15 pct. har udsat andre for digital mobning, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 1.390 elever i 9. klasse. Undersøgelsen viser også, at en del af de unge, der er blevet mobbet på nettet, også selv har mobbet andre online inden for det seneste år.

18. august 2017

Gode råd til hvordan du taler med børn om angrebet i Barcelona

Avisforsider, tv og de sociale medier præges lige nu af de voldsomme nyheder om angrebet i Barcelona. Selvom nyhederne er målrettet voksne, kan de fleste børn ikke undgå at høre brudstykker og opfatte, at der er noget galt. Det er derfor vigtigt at tale med børnene om det. Børnerådet har lavet en række gode råd til, hvordan man som voksen kan gribe samtalen an.