Anbragte børn har ret til en god skolegang

15-12-2021

Børnerådet og De Anbragtes Vilkår har i samarbejde med en gruppe anbragte og tidligere anbragte unge formuleret otte principper og en række anbefalinger til en god skolegang for anbragte børn.

Næst efter det at have et hjem og en tryg base så er skolen børns vigtigste arena. Det er der, børn finder fællesskab og venner. Det er der, de øver sig i at være sammen med andre. Det er der, de opbygger den faglige ballast, der skal til for at få adgang til uddannelse og job.

Sådan er det bare langt fra for alle anbragte børn. Store huller i skolegangen og mange skoleskift betyder, at de ikke har samme adgang til den faglige udvikling, skolens fællesskaber og de gode skoleoplevelser som andre børn.

Sammen med en gruppe anbragte og tidligere anbragte unge har vi arbejdet på at finde løsninger på, hvad der skal til for at anbragte børn får en god skolegang. Først og fremmest skal børnenes skolegang være et afgørende fokusområde i enhver anbringelse. Derfor har vi formuleret otte principper og en række konkrete anbefalinger, der kan forbedre skolegangen for anbragte børn.

Læs de otte principper og anbefalingerne her

Læs baggrundsnotatet for de otte principper her

Læs "Vi savner fokus på anbragte børns skolegang" - debatindlæg bragt i Politiken