Børnerådets årsberetninger og årsrapporter


 

Årsberetning - visioner og anbefalinger 2016/2017

Årsberetning - visioner og anbefalinger 2016/2017

I årsberetningen for 2016/2017 kan du læse om børns eget perspektiv på emner som familieliv, afsavn og fattigdom, selvskade og spiseforstyrrelser, rusmidler, vold i hjemmet og kendskab til egne rettigheder. På baggrund af børnenes erfaringer og holdninger giver Børnerådet samtidig anbefalinger til, hvordan politikere og andre voksne kan arbejde for børns rettigheder og trivsel.

Læs Børnerådets 'Årsberetning - visioner og anbefalinger 2016/2017'

Årsberetning og visioner 2015-2016

Årsberetning og visioner 2015-2016

I år har vi valgt et nyt og mere levende format, hvor årsberetningen er blevet til et website.
Her kan du se videoer og læse om børn og unges eget perspektiv på mange forskellige emner, fx frihedsberøvelse, deres oplevelser i Statsforvaltningen og deres brug af medier. Du kan også møde det nye Børneråd, der i små videoklip fortæller om nogle af de emner, der ligger dem særligt på sinde.

Læs 'Børnerådets beretninger og visioner 2015-2016'

Årsberetning – visioner og anbefalinger 2014/2015

Årsberetning – visioner og anbefalinger 2014/2015

Børnerådet har været langt omkring det seneste år; fra børn og unges brug af digitale medier til børns oplevelser med det psykiatriske system. Årsberetningen 2014/2015 giver et tilbageblik på Børnerådets aktiviteter, visioner og anbefalinger, og du kan se mere om de temaer, vi tager fat på i 2015.

Læs mere i ’Årsberetning – visioner og anbefalinger 2014/2015’

Videointerview med Børnerådets formand, Per Larsen

PerI et videointerview med Børnerådets formand, fortæller Per Larsen om de mange ambitioner, Børnerådet har for det kommende års arbejde.

 

Videointerview med Trine Krab Nyby

TrineDu kan også se et videointerview med Børnerådets børne- og ungeteam. De fortæller om de forskellige metoder, Børnerådet bruger i arbejdet for at komme ud til børn og unge i Danmark og høre deres mening om det at være barn og ung i Danmark.

Årsberetning og visioner 2011-2012

Årsberetning og visioner 2011-2012

Børnerådets arbejde i 2011 har på mange måder været præget af de alvorlige sager om vanrøgt og seksuelt misbrug af børn, der dukkede frem i årets løb. Samtidig har der været et stigende fokus på anbragte børns forhold, og Børnerådet er sammen med Socialministeriet igang med en stor underøgelse på området.

Rapporten giver også et indblik i Børnerådets visioner for 2012.

Læs 'Børnerådets årsberetning og visioner 2011-2012' 

Årsberetning og visioner 2009-2010

Årsberetning og visioner 2009-2010

Børnerådets årsrapport 2009-2010 giver dig et indblik i Børnerådets visioner og aktiviteter i 2010. Hvert rådsmedlem fortæller kort, hvad deres særlige fokusområder vil være i året, der kommer. Samtidig kan du læse om rådets aktiviteter og publikationer i 2009.

Læs 'Børnerådets årsberetning og visioner 2009-2010' 

Årsberetning og visioner 2008-2009

Årsberetning og visioner 2008-2009

Børnerådets årsrapport 2008-2009 giver en oversigt over de udfordringer, som rådet stod overfor i 2008, og som stadig er gælder i 2009.

Årsberetningen beskrev også Børnerådets supplement til regeringens statusrapport på børneområdet til FN.

Læs 'Børnerådets årsberetning og visioner 2008-2009' 

Årsberetning og visioner 2007-2008

Årsberetning og visioner 2007-2008

Børnerådets årsrapport 2007-2008 giver dig et tilbageblik på Børnerådets initiativer, aktiviteter og publikationer i 2007. Du kan også læse om Børnerådets indsatsområder i 2008, hvor bl.a. ungdomskriminalitet, mobning, kropsudsmykning og børn i asylcentre er sat på dagsordenen.

Læs 'Børnerådets årsberetning og visioner 2007-2008' 

Årsberetning og visioner 2006-2007

Årsberetning og visioner 2006-2007

Børnerådets årsrapport 2006 giver dig et overblik over årets initiativer, aktiviteter og publikationer udgivet af rådet. Som noget nyt kan du også læse, hvilke områder Børnerådet vil sætte et særligt fokus på i det kommende år. Børnerådets indsatsområder i 2007 er bl.a. kriminalitet, sundhed og etik, vold mod børn og - som et fast punkt: Børns rettigheder.

Læs 'Børnerådets årberetning og visioner 2006-2007' 

Årsberetning og visioner 2005

Årsberetning og visioner 2005

I 2005 var Danmark til eksamen hos FN's Børnekomité. Forud lå en lang rapporteringsproces. Børnerådet er overbeviste om, at denne proces gør en forskel for børns situation i Danmark. Årsberetning 2005 sætter fokus på processen, dens indhold og resultater. I Årsberetning 2005 kan du også læse mere om, hvad Børnerådet har beskæftiget sig med i året der gik.

Læs 'Børnerådets årsberetning og visioner 2005' 

Børnerådet 10 år (1994-2004)

Børnerådet 10 år (1994-2004)

I jubilæumsskriftet ser vi tilbage på tilblivelsen af Børnerådet og på den mangfoldighed af aktiviteter, som har sat sig spor i de første 10 år. Fra forskellige vinkler belyses, hvad der er godt ombudsarbejde for børn. Desuden har vi bedt om gode råd til, hvilken kurs Børnerådet bør udstikke fremover.

Læs 'Børnerådets jubilæumsskrift' 

Årsberetning og visioner 2003

Årsberetning og visioner 2003

Børneperspektiv er et af nøgleordene for Børnerådets arbejde. Det er også det gennemgående tema for denne årsberetning, der indeholder syv temaartikler skrevet af Børnerådets medlemmer. I årsberetningen kan du også læse mere om, hvad Børnerådet har beskæftiget sig med i året der gik.

Læs 'Børnerådets årsberetning 2003' 

Årsberetning og visioner 2002

Årsberetning og visioner 2002

Dialog med børn. Det var et af nøgleordene for Børnerådets arbejde i 2002. I Børnerådets Årsberetning 2002 kan du læse mere om de initiativer, Børnerådet arbejdede med i løbet af året.

Læs 'Børnerådets årsberetning og visioner 2002' 

Årsbetening 2001

Årsbetening 2001

2001 blev et lidt turbulent år for Børnerådet. Men på trods af flere formandsskift og en stor nedskæring i finanslovsbevillingen i slutningen af året, lykkedes det alligevel Børnerådet at sætte en række projekter i gang. I årsberetningen kan du læse om de projekter, som Børnerådet afsluttede i 2001.

Læs 'Børnerådets årsberetning 2001' 

 

Årsberetning 2000

Årsberetning 2000

Børnerådets årsberetning 2000 indeholder en række artikler, der tilsammen giver et billede af Børnerådets mange aktiviteter. I år 2000 har vi blandt andet haft fokus på Børnekonventionen som redskab i arbejdet med børns medbestemmelse i kommunerne, udsatte børn, mobning, børns stemmer, seksuelt misbrug af børn, børns ret til et sundt arbejdsmiljø i skolen og skilsmisse – på de voksnes betingelser.

Læs 'Børnerådets årsberetning 2000' 

Årsberetning 1999

I Børnerådets årsberetning 1999 kan du læse om Børnerådets aktiviteter og opgaver. Men årsberetningen indeholder også syv temaartikler skrevet af Børnerådets medlemmer. Artiklerne tager alle udgangspunkt i Børnerådets arbejde, og sætter fokus på dilemmaer i arbejdet med børn.

Læs 'Børnerådets årsberetning 1999'