Børnerådets rådsmedlemmer

Ditte Reedtz (stifter og chef for politik, fonde og samarbejde i Mentorbarn)

Henriette Christiansen (direktør for Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration samt bestyrelsesforkvinde i Lær for Livet)

Anders Jacobsen (formand for GymDanmark, Danmarks Gymnastik Forbund)

Christine Ravn Lund (forkvinde i Dansk Ungdoms Fællesråd)

Leika Fuglsang (næstformand i De Anbragtes Vilkår)

Rasmus Ladefoged Dinnesen (forstander på Holmstrupgård og områdechef i Region Midtjylland)

Louise Klinge (børne- og skoleforsker samt leder af Eduk)

Stine Jørgensen (professor i social-, ligestillings- og diskriminationsret, Københavns Universitet)