Etiske retningslinjer for medlemmer af Børnerådet

(Bekendtgørelse nr. 1367 af 20. december 2012, Bilag 1)

Formanden og medlemmer af Børnerådet forventes at:

  • have fagligt kendskab til rådets kompetenceområder,
  • opføre sig med den værdighed, hvervet kræver, såvel i som uden for udførelsen af hvervet,
  • være aktivt deltagende i rådets virke,
  • medvirke aktivt til udførelsen af rådets opgaver,
  • indgå positivt i samarbejdet med Børnerådets sekretariat om planlægningen af rådets arbejde og aktiviteter,
  • indgå på de præmisser, som rådet arbejder ud fra i henhold til bekendtgørelse om et Børneråd,
  • udtræde af rådet, hvis man besidder andre hverv, der kan være i konflikt med arbejdet i Børnerådet og
  • udtræde af rådet, hvis tilknytningen til det kompetenceområde man er valgt i, ændres markant eller bortfalder.


Læs hele bekendtgørelse om et Børneråd (retsinformation.dk)