Børnerådets vision og mission

Det er Børnerådets vision, at børn og unge i Danmark trives og bliver set og hørt, og at børn og unge bliver tilgodeset i dansk lovgivning.

Vores mission er på baggrund af børns egne udsagn og oplevelser at være fortaler for alle børn og unge og sikre deres rettigheder, udvikling og trivsel.

  • Vi inddrager aktivt børn og unges synspunkter i rådets arbejde.
  • Vi overvåger forholdene for børn og unge.
  • Vi tager visionære og konstruktive initiativer, der bygger bro mellem behov og løsninger for børn og unge.
  • Vi arbejder systematisk for udvikling af viden om børn og unges livsbetingelser.
  • Vores arbejde er baseret på omhyggelig, eksplicit og kritisk brug af den aktuelt bedste viden.
  • Vi er uafhængige af politiske og økonomiske interesser.